Jak działają filtry ceramiczne?

Do redukcji emisji pyłów podczas prac przemysłowych i produkcyjnych służą specjalne filtry, które mają zastosowanie w instalacjach odpylających. Coraz więcej przedsiębiorstw z nich korzysta z uwagi na większą świadomość ekologiczną, dzięki czemu popyt na urządzenia oczyszczające powietrze wzrasta. Najczęściej stosowane są filtry workowe, ale równie popularne są filtry ceramiczne. Poniżej ich krótka charakterystyka.

filtry-ceramiczne

 

Gdzie znajdują zastosowanie filtry ceramiczne?

Filtry ceramiczne posiadają kilka istotnych cech wpływających na ich różnorodne zastosowanie. Wśród nich wyróżnia się:

  • odporność na erozję,
  • odporność na skoki temperatury,
  • wysoką skuteczność regeneracji,
  • niski spadek ciśnienia,
  • niepalność,
  • wytrzymałość mechaniczną,
  • mocną, trwałą i elastyczną budowę,
  • jednolitą przepuszczalność.

Filtry ceramiczne są stosowane z powodzeniem w trudnych warunkach procesowych przy dużych stężeniach kwasów kwaśnych i zasadowych oraz przy wysokich temperaturach, np. w elektrowniach, elektrociepłowniach, spalarniach odpadów, w produkcji tworzyw sztucznych, wytapiania metali czy odzysku materiałów.

W jaki sposób działają filtry ceramiczne?

Głównym zadaniem filtrów ceramicznych jest redukcja pyłów lotnych do atmosfery, ale oprócz tego są skutecznym narzędziem wykorzystywanym w celu odzyskiwania cennych surowców produkcyjnych – metali i minerałów – zauważa specjalista z firmy ITC Eco, która oferuje wysokiej jakości rozwiązania związane z oczyszczaniem powietrza oddawanego do atmosfery podczas procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Filtr ceramiczny zatrzymuje ciężkie zanieczyszczone powietrze, które opada na jego dno po trafieniu do komory rozprężnej. Następnie przechodzi ono do komory wkładów filtracyjnych, gdzie powierzchnia filtra wychwytuje drobne frakcje pyłów. Prowadzi to do wzrostu różnicy ciśnień przed i za filtrem, które jest rozpoznawane przez manometr różnicowy przekazujący tę informację do odpowiedniego sterownika zarządzającego pracą elektrozaworów. W ten sposób zanieczyszczenia zostają efektywnie usuwane przy jak najmniejszym zużyciu sprężonego powietrza. W ostatniej fazie oczyszczone powietrze trafia do czystej komory, gdzie wentylator usuwa je na zewnątrz.