Znaczenie stosowania filtrowentylacji w zakładach produkcyjnych

Zakłady produkcyjne to specyficzne miejsca, do których prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest sprawna i wydajna wentylacja. W tradycyjnych systemach wentylacyjnych zanieczyszczone powietrze jest wyrzucane na zewnątrz budynku, co jest niekorzystne zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i samego środowiska naturalnego. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtrowentylacji.

Filtrowentylacja – czym jest i na jakiej zasadzie działa?

Filtrowentylacja jest rozwiązaniem stosowanym najczęściej wspólnie z tradycyjną wentylacją. Jej zadaniem jest pochłanianie zanieczyszczonego powietrza i jego zastępowanie świeżym, pobranym z zewnątrz budynku. Odpowiadają za nią specjalne agregaty filtrowentylacyjne, które umieszcza się wewnątrz zakładu produkcyjnego. Ich zaletą jest możliwość ustawienia ich w dowolnym, dogodnym dla pracowników miejscu. Odpowiadają one za filtrowanie zanieczyszczonego powietrza, dzięki czemu pyły i szkodliwe substancje zostają zatrzymane w filtrze urządzenia, a na zewnątrz wypuszczane jest już oczyszczone powietrze.

Agregaty filtrowentylacyjne pozwalają także na oszczędność energii cieplnej, co ma szczególne znaczenie w sezonie grzewczym. Działają bowiem na zasadzie wypuszczania oczyszczonego powietrza wewnątrz budynku, a nie na zewnątrz, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej wentylacji. Dodatkowo, filtrowentylacja usprawnia ruch powietrza w obrębie hali produkcyjnej oraz wyrównuje panującą w niej temperaturę. Zwiększa także komfort pracy oraz ma pozytywny wpływ na zdrowie pracujących w niej ludzi. Jej instalacją i serwisem zajmują się firmy projektujące całe systemy wentylacyjne, np. Klima-Venta z Wrocławia.

Gdzie sprawdzi się filtrowentylacja?

Agregaty filtrowentylacyjne będą doskonałym rozwiązaniem wentylacyjnym w zakładach produkcyjnych, które na co dzień generują dużą ilość zanieczyszczeń. Będą także doskonałym wyborem do zainstalowania w tych miejscach, gdzie w procesach technologicznych wytwarza się także duże ilości ciepła. Filtrowentylacja nie tylko oczyści bowiem powietrze z pyłów i szkodliwych substancji lotnych, ale także wyrówna temperaturę panującą wewnątrz pomieszczenia. Będzie także doskonałym rozwiązaniem w tych zakładach produkcyjnych, gdzie do powietrza mogą dostawać się toksyczne i szkodliwe dla człowieka gazy oraz aerozole w postaci ciekłej. Substancje te mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie mających z nimi długotrwałą styczność ludzi. Zwykła wentylacja nie poradzi sobie natomiast z ich wyeliminowaniem w powietrza. Dlatego tak ważne jest stosowanie obok niej także agregatów filtrowentylacyjnych.