Zastosowanie układów łagodnego rozruchu

Prąd elektryczny jest niezbędny do działania bardzo szerokiego wachlarza urządzeń, jednak przy zbyt dużym natężeniu w fazie rozruchu może doprowadzić do ich uszkodzenia oraz przeciążenia sieci elektrycznej. W celu zapobiegania takich sytuacjom stosuje się układy łagodnego rozruchu.

Czym jest układ łagodnego rozruchu i jak działa?

Układy łagodnego rozruchu, nazywane również układami miękkiego startu (od ich angielskiego terminu „soft start”), to urządzenia, których zadaniem jest ograniczenie napięcia prądu zasilającego silnik urządzenia elektrycznego tuż po jego uruchomieniu, a potem stopniowe podnoszenie napięcia do pełnej wartości. W ten sposób zapobiega się tzw. udarom prądowym, czyli krótkotrwałemu, lecz destrukcyjnemu działaniu na urządzenie w fazie rozruchu prądu o natężeniu wielokrotnie przekraczającym wartość znamionową. Występowanie udaru w dalszej kolejności może powodować szybsze zużywanie się i niszczenie urządzeń oraz awarie sieci i jej przeciążenia, objawiające się m.in. spadkiem napięcia w innych urządzeniach oraz uruchomieniem zabezpieczeń nadprądowych, które odcinają dopływ prądu.

Dzięki stopniowemu wprowadzaniu urządzenia na odpowiednie obroty ogranicza się również zużycie jej elementów mechanicznych oraz szkody, mogące powstać przy zbyt gwałtownym uruchomieniu maszyny (np. taśmy produkcyjnej). Soft starty zbudowane są z tyrystorów, czyli elementów półprzewodnikowych, które zwykle posiadają właściwości izolujące, jednak pod wpływem prądu elektrycznego ich przewodność zaczyna stopniowo wzrastać zgodnie z zaprogramowaną charakterystyką. W momencie osiągnięcia maksymalnej przewodności urządzenia obsługiwane przez soft start wchodzi na najwyższe obroty. Pozostałe elementy soft startu to między innymi układu kontrolnego, układu chłodzenia oraz obudowy z panelem sterującym urządzeniem.

Gdzie stosowane są układy łagodnego rozruchu?

Soft starty stanowią element układów zasilania urządzeń o dużej mocy, a więc przede wszystkim:

  • Asynchronicznych silników elektrycznych
  • Automatyki przemysłowej
  • Zasilaczy
  • Prostownikach wyposażonych w kondensatory dużej pojemności
  • Lamp halogenowych

Profesjonalne usługi z zakresu projektowania układów sterowania automatyką przemysłową, w skład której wchodzą układy łagodnego rozruchu, znajdziemy w ofercie firmy El-Connect.

śr. ocena 5 / głosów 5