Systemy transportu produkcyjnego. Przegląd rozwiązań

W zależności od danej firmy, zastosowane systemy transportu produkcyjnego mogą się od siebie bardzo różnić. Urządzenia transportujące można podzielić na manualne i automatyczne. Praca maszyn manualnych zależna jest od operatora, z kolei system automatyczny może być kierowany za pomocą odpowiednio dobranego systemu informatycznego, który będzie współgrał z działaniem innych systemów.

W zależności od danej firmy, zastosowane systemy transportu produkcyjnego mogą się od siebie bardzo różnić. Urządzenia transportujące można podzielić na manualne i automatyczne. Praca maszyn manualnych zależna jest od operatora, z kolei system automatyczny może być kierowany za pomocą odpowiednio dobranego systemu informatycznego, który będzie współgrał z działaniem innych systemów.

Różne systemy transportowe

Transport produkcyjny jest jedną z form transportu wewnętrznego. Możne odbywać się między wydziałami lub między poszczególnymi stanowiskami na jednym wydziale. W celu przemieszczania materiałów lub gotowych produktów stosuje się środki transportu bliskiego, które przeważnie są o ograniczonym zasięgu. Należą do nich wózki transportowe czy przenośniki. System transportowy powinien być stworzony w oparciu o analizę cech fizycznych transportowanego materiału. Niezbędne jest zastosowanie rozwiązań adekwatnych dla danej linii montażowej, a także manualnych lub zautomatyzowanych stanowisk roboczych. Systemy transportowe mogą być wyposażone w windy, obrotnice, stoły obrotowe, manipulatory, roboty, paletyzatory, paskarki, owijarki i inne.

Przenośniki i układnice pojemnikowe Transport lekkich ładunków można wykonywać za pomocą przenośników pojemnikowych. Zapewnia to optymalne tempo bez ryzyka uszkodzenia. Warto dodać, że ten system jest tani w utrzymaniu i posiada niskie prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Proces produkcji może być stale kontrolowany za pomocą odpowiedniego oprogramowania informatycznego. Magazyn można także wyposażyć w układnice, które będą pobierać pojedyncze lub wielokrotne produkty i stawiać je w określonej głębokości. Układnice mogą być wyposażone w widły teleskopowe, tace, pasy, palce, trzpienie lub gniazda. Ich odmianą są układnice pojemnikowe, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni.

Różne linie produkcyjne

Poszczególne branże i wytwarzane przez nie produkty wymagają określonych linii produkcyjnych.

– Współcześnie wiele firm dąży do pełnej automatyzacji ze względu na mniejsze przerwy w pracy oraz wyższą efektywność. Eliminuje się także wszelkie błędy oraz różnice, jakie mogą powstać w taśmowym wytwarzaniu produktów – mówi ekspert z firmy Cassioli.

Linie o stałym przepływie zbudowane są z rolek, taśm czy pasów. Zasilanie przez stacje robocze pozwala na płynny transport towarów. Linie z możliwością akumulowania pozwalają uniezależnić pracę stacji roboczej od systemu. Stwarzają bufor między kolejnymi stacjami roboczymi. Natomiast linie do urządzeń specjalizowanych umożliwiają ważenie, etykietowanie czy paletyzację produktów.

śr. ocena 6.3 / głosów 4