W jaki sposób czyści się przepompownie?

System kanalizacji w Polsce wciąż się rozwija, jednak wciąż wielu z nas nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat właściwego odprowadzania ścieków i dbania o poszczególne elementy instalacji w przydomowych oczyszczalniach. Najczęściej pojawiający się problem to kłopoty wynikające ze zbyt długiego przetrzymywania ścieków w przewodach, czego konsekwencją jest gnicie ścieków i pojawiający się przykry zapach. Przyjrzyjmy się bliżej przepompowniom.

przepompownia

Przepompownie w przydomowej oczyszczalni

System przydomowej oczyszczalni składa się z kilku elementów: komory przepompowni ścieków z wyposażeniem, przewodu tłocznego, armatury i studzienki rozprężnej. Przepompownia to pierwszy element całego systemu, oczywiście pomijając sieć grawitacyjną, która doprowadza kanałami ścieki do komory. Najpopularniejsze są przepompownie w tzw. technologii mokrej, których przestrzeń retencyjna jest martwa. Przepompownia może mieć głębokość nawet kilkudziesięciu centymetrów, a mnożąc tę wartość przez przekrojową powierzchnię komory, otrzymujemy kilkaset litrów ścieków, które stale zalegają na dnie. Następuje sedymentacja osadów różnego pochodzenia – część z nich gnije i wydziela siarkowodór. To właśnie siarkowodór stanowi problem: uprzykrzający nam życie odór. Dodatkowo zalegający na dnie osad może utrudniać pracę pompy i zapychać jej wirnik. Gromadzące się w komorze szlamy, a zwłaszcza lepkie tłuszcze są z kolei zagrożeniem dla pracy pływaka sterującego pompą, gdyż po pokryciu tłuszczem nie unosi się on wraz z powiomem cieczy i nie włącza pomp.

Musimy wtedy oczyścić komorę przepompowni, a to wymaga sporego nakładu pracy wykorzystywanych do tego urządzeń i ich obsługi – mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA z Płochocina w województwie mazowieckim.

Wskazówki od producenta przepompowni

W instrukcji przepompowni zawsze powinny zawierać informacje ogólne i opis wyrobu wraz z wyposażeniem, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy montażu i eksploatacji, informacje o sposobie transportu i magazynowania urządzenia, posadowienia, montażu, uruchamiania oraz dozoru i obsługi. W ostatniej części instrukcji znajdziemy informacje o tym, co jaki czas należy wykonywać przeglądu i jakie czynności wykonać. Podczas normalnej eksploatacji przepompownie nie wymagają czynności obsługowych. Wykonanie przeglądu zalecane jest zwykle raz do roku. Wyłączamy zasilanie, zdejmujemy ze zbiornika pokrywę i wietrzymy przepompownię, by pozbyć się z nich toksycznych gazów. Następny krok to opłukanie osadów z kolektora, rury tłocznej i oczyszczenie pompy z pływakami. Pamiętajmy, że regularne przeglądy z czyszczeniem przepompowni są bardzo ważne – to zabiegi profilaktyczne. Nie warto odkładać ich na późniejszy termin i zwlekać.