Rodzaje prac geotechnicznych

Prace geotechniczne to bardzo ważny rodzaj prac ziemnych, wykonywanych podczas projektowania, a następnie budowy wszelkiego rodzaju budynków, zarówno naziemnych, jak i podziemnych. Są niezbędne przy posadowieniu fundamentów oraz kładzeniu nawierzchni drogowych. Mają one na celu, między innymi, ustalenie jakości gruntu oraz dopasowanie ich do mających powstać budynków. Jakie rodzaje prac geotechnicznych możemy wyróżnić?

Prace geotechniczne obejmują bardzo szeroki zakres działań. Zalicza się do nich między innymi odbiory wykopów, badania zagęszczenia, nośności, ekspertyzy geologiczne, a także wszelkie prace, związane z gruntem, na którym ma zostać posadowiony budynek. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Stabilizacja gruntu

Olbrzymią część prac, związanych z geotechniką, stanowią prace mające na celu przygotowanie gruntu pod budowę oraz jego stabilizację. Służyć będą do tego kotwy gruntowe, będące kluczowym elementem konstrukcyjnym, zabezpieczającym, stabilizującym, usztywniającym  i podpierającym  ściany. Stosuje się je jako elementy zapewniające stateczność konstrukcji oporowych, w tym palisad, skarp oraz zboczy. Innym elementem, służącym do przygotowania gruntu pod budowę, są mikropale, które zastępują tradycyjne fundamenty na gruntach nienośnych, niejednorodnych, odkształcalnych, charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych lub o dużym nachyleniu. Dzięki tego typu pracom geotechnicznym, możliwe będzie postawienie domu nawet na torfach czy mułach, bez konieczności odwadniania gruntu. Przy dużej nośności, charakteryzują się niewielką średnicą. Do ich montażu używa się lekkiego i małego sprzętu. W pracach geotechnicznych, mających na celu przygotowanie gruntu pod budowę, używa się także gwoździ gruntowych. Zapewniają stateczność skarp, zboczy, a także stabilizują osuwiska i zabezpieczają wykopy.

Fundamenty głębokie

Aby mieć pewność profesjonalnego przeprowadzenia prac, najlepiej zwrócić się do specjalistycznej firmy, zajmującej się wykonawstwem oraz projektowaniem prac inżynieryjnych, takiej jak firma CM-Construction. Warto zdać sobie sprawę, że prace geotechniczne, to nie tylko prace, odbywające się na powierzchni gruntu. To także wszelkie działania, związane z wykonywaniem fundamentów głębokich. W przypadku tego typu prac używa się najczęściej pali CFA, idealnie nadających się do gruntów niespoistych oraz spoistych twardoplastycznych. Są one budowlanym elementem konstrukcyjnym, stosowanym głównie do wykonywania fundamentów głębokich pod ekranami akustycznymi oraz mostami. Prace te nie należą do bardzo skomplikowanych. Pale wykonuje się, pogrążając świder ruchem obrotowym na zaplanowaną głębokość, wpompowując następnie do świdra mieszankę betonową, która wpycha ostrze, zamykając rdzeń świdra. Beton pod ciśnieniem dokładnie wypełnia w ten sposób trzon pala. Innymi rodzajami pali, są pale stalowe, chętnie używane w budownictwie morskim, przy konstrukcji nabrzeży, pirsów czy falochronów. Ostatnim rodzajem prac geotechnicznych, są prace wykonywane podczas budowy nasypów komunikacyjnych, mostów czy wiaduktów. Podczas nich używa się kolumn DSM, czyli kolumn z cementogruntu, zwiększających nośność podłoża. Wykonuje się je poprzez zagłębienie specjalnego mieszadła, odspojenie gruntu, a następnie wymieszanie go z zaczynem cementowym.

śr. ocena 5 / głosów 1