Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnych

Z pracami terenowymi nieodłącznie wiąże się pomiar mas ziemnych. Wynika to z konieczności stworzenia dobrego planu inwestycji. Ważny jest aspekt finansowy i logistyczny. Pomiarów dokonuje się przed i po zakończeniu robót wybierając jedną z metod klasycznych lub nowoczesnych. Do tych drugich zalicza się skanning laserowy naziemny i lotniczy oraz fotogrametrię.

pomiary mas ziemnych

Skanning laserowy

Uzyskaną w wyniku skanowania laserowego chmurę punktów opracowuje się przy użyciu dedykowanego programu komputerowego. Gęsta chmura punktów, jako wynik skanowania, doskonale odzwierciedla otoczenie. Doświadczony geodeta (np. firma GEOPLAN) opracowuje trójwymiarowy profil obiektu, dodając numeryczny model terenu lub jego pokrycia. Fałszywe punkty w chmurze łatwo rozpoznać i usunąć. Przy pomiarach, jakość mierzonych punktów jest ważniejsza od ich ilości. Ścisłe odwzorowanie cech specyficznych danego terenu sprzyja otrzymaniu dokładnego wyniku obliczeń. W porównaniu do starszych metod zliczania objętości mas ziemnych, skanning laserowy jest korzystny do zastosowania na dużych obszarach. Precyzyjny pomiar w krótkim czasie jest największym atutem w przypadku inwestycji drogowych i przy ograniczonym budżecie.

Naziemny Skaning 3D

Przy użyciu tej metody, nie uwydatnia się już tylko pryzmy, ale mierzy ją w całości. Metodę cechuje szybkość, perfekcyjna dokładność zbioru danych i tolerancja pomyłek operatora. Naziemny skaning 3D jest idealny do pomiaru obiektów skomplikowanych, o większej powierzchni lub trudnodostępnych. Każdy punkt opisują współrzędne, skaner rejestruje też moc odbicia wracającego sygnału. Pracę przyspiesza fakt, że skaner nie wymaga spoziomowania. Wadą metody jest brak możliwości pomiaru poniżej 0ºC w większości skanerów rynku geodezyjnego, krótki czas pracy baterii i konieczność posiadania akumulatora.  Szybkie skanery fazowe mają natomiast zbyt krótki zasięg.

Metoda RTK GPS

Jedną z metod satelitarnych jest RTK GPS. Sprawdza się przy inwentaryzacji składowisk i hałd, jest tańszą alternatywą skaningu. Charakteryzuje się możliwością pomiaru mas ziemnych również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i w niskich temperaturach. Analiza danych nie jest skomplikowana i czasochłonna, zaletą metody jest jej duża mobilność. Uzyskanych danych nie trzeba kalibrować do jednego układu współrzędnych. Dużą wadą technologii jest niemożność dokonania pomiaru w miejscach, w których horyzont jest w znacznym stopniu przesłonięty. W pewnych warunkach wybór metody RTK GPS może okazać się złym pomysłem. Wysokie przeszkody w bliskim sąsiedztwie obiektu to często próg nie do pokonania, podobnie, jak niekorzystnie rozmieszczone satelity.