Na czym polega uszczelnianie zbiorników retencyjnych?

Retencja jest sposobem na zapobieganie zarówno powodzi, jak i suszy. Zmiany klimatyczne, jakie możemy zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat, powodują naprzemienne występowanie tych dwóch zjawisk. Budowa zbiorników retencyjnych ma służyć gromadzeniu wody i racjonalnemu nią gospodarowaniu. Zbiorniki muszą więc być w tym celu odpowiednio uszczelniane.

Czym jest retencja?

Zbiorniki retencyjne, od dużych po niewielkie takie jak stawy czy oczka wodne, mogą pełnić wiele funkcji. Do podstawowych z nich można zaliczyć gromadzenie wód na potrzeby ludności i przemysłu, ochronę przed powodziami lub zapewnienie regularności przepływu wody w rzekach, wykorzystanie w celach energetycznych, irygacyjnych, a nawet turystycznych i rekreacyjnych. W ostatnich latach, w związku z wyraźnymi zmianami klimatycznymi, główną rolą zbiorników retencyjnych jest zmniejszanie ryzyka występowania suszy i wielkości fal powodziowych. Woda opadowa zgromadzona w zbiorniku retencyjnym może zostać wykorzystana w trakcie suszy i dostarczona mieszkańcom, może być także wsparciem naturalnego przepływu biologicznego w rzece.

Zbiorniki retencyjne zbierające wody opadowe muszą być odpowiednio uszczelnione, aby zgromadzona woda w niekontrolowany sposób nie przedostała się do gruntu. Jednym z najpowszechniejszych sposobów uszczelniania zbiorników jest zabezpieczanie dna i ścian za pomocą folii hydroizolacyjnej

Folia i spółka

Folia hydroizolacyjna, zwana także geomembraną, wykonywana jest z polietylenu oraz PVC.

Są to materiały charakteryzujące się przede wszystkim elastycznością. – mówi ekspert z firmy Fol-System, produkującej folie hydroizolacyjne dla budownictwa, przemysłu i ogrodnictwa. – Dzięki tej właściwości są odporne na rozciąganie i pękanie. Dobrze przylegają do podłoża, zapewniając odpowiednie uszczelnienie zbiorników. Warto wspomnieć również o tym, że materiały z których wykonane są folie nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko.

Co istotne materiały, z których wykonana jest izolacja zbiorników retencyjnych nie tracą swoich właściwości w trakcie eksploatacji. Nie mają na nie wpływu zmienne temperatury, są także odporne na niszczące działanie kwasów, soli czy alkaliów. Dostępne są folie o grubości od 0,5 do 3 mm, należy je dobierać w zależności od podłoża oraz przewidywanego parcia wody. Folia łączona jest w zbiornikach metodą zgrzewania, gwarantującą wysoką szczelność.

Jako dodatkowe wsparcie i ochronę geomembrany PCV przed uszkodzeniami mechanicznymi stosowana jest geowłóknina ochronna, złożona z wysokogatunkowych włókien poliestrowych i polipropylenowych. Podkłady wykonane z geowłókniny stabilizują, wzmacniają, wyrównują i izolują podłoże. Chronią folię hydroizolacyjną przed nierównościami terenu i jego ostrymi elementami.

śr. ocena 5 / głosów 6