Na czym polega iniekcja strumieniowa

Iniekcja strumieniowa (zwana też niekiedy z angielskiego „jet grouting”) to geoinżynieryjna metoda wzmacniania i uszczelniania podłoża. Można ją zastosować w przypadku praktycznie dowolnego rodzaju gruntu – również tam, gdzie znajduje się gruz czy duże kamienie, a także do wzmacniania istniejących fundamentów bez potrzeby ich demontażu. Na czym jednak dokładnie polega?

Cały proces rozpoczyna się od zagłębienia w gruncie żerdzi wiertniczej wyposażonej w dysze iniekcyjne (tzw. monitor) i zakończonej odpowiednio dobraną do danego podłoża koronką.

Struktura gruntu zostaje rozluźniona silnym strumieniem substancji wydostającej się z dysz – mówi specjalista z firmy GEOTEST.

W zależności od przyjętej metody może to być zaczyn cementowy (wariant pojedynczy, określany literą S od angielskiego słowa „single”), zaczyn wspomagany sprężonym powietrzem (wariant podwójny, D – od „double”) albo sprężone powietrze i woda pod wysokim ciśnieniem, a do tego z osobnej dyszy zaczyn pod ciśnieniem znacznie niższym (wariant potrójny, T, „triple”).

Rodzaje spoiw i ciąg dalszy procesu

Rozdrabnianie gruntu zachodzi w tym samym czasie co jego mieszanie się ze spoiwem. W roli tego ostatniego, oprócz zaczynu cementowego, sprawdzają się też niekiedy iniekty bitumiczne zawierające bentonit albo te bazujące na syntetycznych żywicach. Stosuje się często również dodatki w postaci popiołów lotnych lub środków przyspieszających wiązanie zaczynu z podłożem i formowanie się tzw. bryły iniekcyjnej, której zadaniem jest wzmocnienie gruntu.

Nadmiar mieszaniny wody, rodzimego gruntu oraz spoiwa odprowadzany jest wolną, pierścieniowatą przestrzenią wokół żerdzi, utrzymywaną przez wysokociśnieniowy (30-50 MPa) strumień zaczynu. Nadciśnienie hydrostatyczne jest utrzymywane w otworze wiertniczym aż do czasu stwardnienia kompozytu cementowo-gruntowego.

Szerokie spektrum możliwości

Warto wspomnieć też o metodzie zwanej X-Jet, gdzie jeden strumień skierowany jest ku górze, a drugi ku dołowi. Zderzają się one w wybranej odległości od żerdzi i znoszą swoje energie, dzięki czemu średnica tworzonej w ten sposób kolumny może zostać precyzyjne określona. Wszystkie parametry procesu iniekcji strumieniowej – czyli np. jej czas, stosowane ciśnienie, ruch posuwisty żerdzi i prędkość obrotowa przy jej wyciąganiu – są zresztą regulowane automatycznie, a ich odpowiedni dobór pozwala formować w gruncie elementy o wybranych kształtach i rozmiarach.

Na koniec warto wspomnieć, że gdy zachodzi taka potrzeba, kolumny cementogruntu można dodatkowo zbroić stalowymi wkładkami, takimi jak pręty, rury czy kształtowniki. Oznacza to, że są one w stanie z powodzeniem zastąpić w wielu inwestycjach tradycyjne pale wykonywane przy użyciu innych metod.