Możliwości energii odnawialnej

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł to temat szeroko komentowany już od lat. Często powraca przy okazji poruszania kwestii szybkiego rozwoju gospodarczego, ograniczonej ilości zasobów kopalnianych czy nadmiernego zanieczyszczania środowiska. Tego typu źródła są bowiem świetną alternatywą dla ropy, węgla czy gazu ziemnego, których niedobór staje się coraz bardziej odczuwalny.

energia odnawialna

Źródła odnawialne kontra konwencjonalne

Energia odnawialna jest dla człowieka i środowiska zdecydowanie bardziej przyjazna, niż ta, która pochodzi ze źródeł konwencjonalnych. Te drugie właśnie w znacznym stopniu przyczyniają się do niepokojących zmian klimatu. Co więcej, nie są one niewyczerpywalne – ze złóż węgla będziemy mogli korzystać jeszcze przez 220 lat, z ropy naftowej przez 30-40 lat, a z gazu jeszcze zaledwie przez 60 lat. Z tego powodu warto szukać alternatywnych sposobów na pozyskiwanie niezbędnej do życia energii. Źródła odnawialne są świetnym rozwiązaniem, gdyż ich możliwości w tej materii są ogromne.

Możliwości płynące z energii słońca

Jak przekonuje ekspert z firmy Gresan: „Energia słoneczna ma bardzo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim wykorzystywana może być w budownictwie. Po przetworzeniu jej w kolektorach wodnych i powietrznych jest w stanie wytworzyć ilość ciepła wystarczającą do ogrzania mieszkań, domów, a nawet hal sportowych, a w budynkach mieszkalnych można przy jej pomocy podgrzewać wodę”.

Dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych z energii słonecznej można uzyskać energię elektryczną. Ogniwa te, zwane potocznie bateriami słonecznymi, wykorzystuje się m.in. w obiektach infrastruktury autostradowej, urządzeniach meteorologicznych, satelitach, radiach, telewizorach przenośnych czy kalkulatorach biurowych.

Możliwości energii wiatru

Innym źródłem energii odnawialnej jest siła wiatru. Podobnie jak energia słoneczna, daje ona możliwość przetworzenia jej w energię elektryczną zarówno na potrzeby gospodarstw domowych, jak i zakładów przemysłowych. Ten rodzaj energii wytwarza się przy pomocy specjalnych wiatraków. Niestety, ich budowa generuje dość duże koszty i uzależniona jest od warunków wiatrowych i ukształtowania terenu.

Gejzery i gorące skały – energia ziemi

Cennym źródłem energii jest również ta, która pochodzi z ziemi. Pozyskuje się ją z gejzerów i tzw. skał gorących. Może być stosowana do napędu turbin parowych lub ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń, a opłacalność jej wykorzystania zależy od głębokości odwiertu i temperatury wody.

Ten rodzaj energii odnawialnej wykorzystuje się w ciepłownictwie, przemyśle, ogrodnictwie, rolnictwie, a także do celów leczniczych, rekreacyjnych i do hodowli ryb.

Korzyści z energii biomasy

Następna na liście znajduje się energia odnawialna z biomasy, pozyskiwana ze spalania drewna lub słomy bądź (po uprzednim przetworzeniu) z oleju rzepakowego i słonecznikowego, gazu drzewnego oraz alkoholu etylowego i metylowego. Wynik tego spalania służy za dodatek do paliw płynnych, których zadaniem jest napędzanie silników spalinowych. Energię z biomasy można również przetworzyć na ciepło i energię elektryczną. Rozwiązanie to ma zastosowanie w rolnictwie.

Wykorzystanie energii wody

Omawiając poszczególne źródła energii odnawialnej i ich możliwości, nie można również pominąć energii wody, która powstaje dzięki wykorzystaniu nurtów rzek. Rzeki napędzają siłownie wodne, a te  zamieniają swoją pracę na energię elektryczną. Niestety, podobnie jak w przypadku energii wiatru, powstanie odpowiedniej (bardzo rozbudowanej) infrastruktury, w tym zapor, wymaga nie tylko dużych nakładów finansowych, ale i odpowiedniej ilości wolnego terenu i wody, co czyni ten rodzaj energii dość trudno dostępnym.

Możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej są ogromne i niosą ze sobą wiele korzyści, tak w sferze ekonomiczno-społecznej, jak i ekologicznej czy zdrowotnej.