Metody precyzyjnego cięcia kamienia naturalnego

Kamienie takie jak marmur, granit czy piaskowiec znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie jako tworzywa dekoracyjne. Aby jednak mogły zostać użyte muszą przejść odpowiednią obróbkę, obejmującą między innymi cięcie do pożądanego kształtu i rozmiaru.

Jakie metody wykorzystuje się do cięcia kamienia?

Kamienie naturalne odznaczają się z jednej strony wysoką twardością i nietopliwością, z drugiej zaś kruchością i ograniczoną odpornością na temperatury – przy zbyt dużym nagrzaniu mogą pękać. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich metod cięcia, które pozwolą w kontrolowany sposób naruszyć strukturę kamienia nie niszcząc go przy tym. Zazwyczaj stosowane są dwie metody cięcia: cięcie mechaniczne oraz cięcie wodą.

Cięcie mechaniczne

To jedna z najpowszechniej wykorzystywanych metod cięcia w ogóle, znana ludzkości już od czasów starożytnych Wykorzystuje się w niej piły, czyli narzędzia w formie ząbkowanego ostrza, które przesuwając się wzdłuż ciętego przedmioty stopniowo zagłębiają się w jej strukturę, prowadząc do rozdzielenia jej na dwie części. W cięciu kamieni wykorzystywane są maszyny wyposażone w piły pod postacią tarcz, których ostrza pokryte są diamentowym pyłem. W celu zminimalizowania ryzyka pękania kamienia pod wpływem temperatury spowodowanej ogromnym tarciem, tarcza piły musi być na bieżąco chłodzona przy pomocy wody

Cięcie wodą

Maszyny do cięcia wodą dostosowane są do wytwarzania ogromnego ciśnienia, sięgającego nawet 4000 bar. W połączeniu z niewielką średnicą otworu głowicy tnącej (wynoszącą około 0,7 mm), pozwala ono uzyskać strumień wody skoncentrowany w stopniu wystarczającym, by ciąć różnego rodzaju tworzywa. Sama woda jednak jest niewystarczająca do przebicia się przez strukturę tworzyw tak twardych jak kamienie naturalne.

Do cięcia kamieni wykorzystuje się wodę z dodatkiem ścierniwa – wyjaśnia specjalista z firmy HTM Water Jet Ścierniwem tym jest czysty piasek o jednorodnych ziarnach.

Przy pomocy tej metody można ciąć bryły o grubości do nawet 250 milimetrów, jednak ta wysoka wydajność to nie jedyna jej zaleta. Dodatkowo wspomnieć należy o niezwykle wysokiej precyzji, pozwalającej wycinać dowolne kształty, nieosiągalne podczas cięcia mechanicznego. Ponadto cięcie wodą jest w pełni bezpieczne dla obrabianego materiału, nie powoduje odbarwień, nie wpływa negatywnie na strukturę materiału (nie powoduje jego przegrzania, które może prowadzić do kruszenia kamienia), co ma szczególne znaczenie w przypadku materiałów nieplastycznych, takich jak kamienie. Ponadto krawędź ciętej bryły jest gładka i nie wymaga dalszej obróbki.