Logistyka magazynowa. Etapy działań logistycznych

Logistyka magazynowa to szereg procesów mających na celu optymalizację przepływu towarów na linii dostawcy – ewentualna produkcja – dystrybucja oraz ogniwo końcowe, czyli potencjalny klient. Szereg działań logistycznych wymaga także sprawnego przepływu informacji oraz ich ciągłej aktualizacji, aby możliwe było bieżące realizowanie zaplanowanych działań bez pojawiania się problemów w postaci np. braków magazynowych.

Organizacja gospodarki magazynowej, czyli ważne działanie logistyczne

Nowoczesne przedsiębiorstwa muszą postawić na sprawną i efektywną logistykę magazynową, bo wymaga tego obecna sytuacja rynkowa. Duża konkurencja w każdym z sektorów rynku wymusza konieczność ciągłego podążania o krok przed innymi firmami z tej samej branży oraz wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą otrzymać swoje zamówienie jak najszybciej. Z tego względu standardem stało się korzystanie z pomocy profesjonalnych firm zapewniających nie tylko usługi z zakresu dystrybucji i magazynowania, ale także pełną kontrolę nad transportem oraz nowoczesnymi systemami komputerowymi.

Logistyka magazynowa to szereg ważnych procesów, które mają na celu przyjęcie, właściwe przechowywanie, monitorowanie stanu magazynowego i historii przepływu towarów, a także przygotowywanie ich do dalszej dystrybucji zgodnie ze złożonymi zleceniami. Zarządzanie całym procesem logistyki magazynowej bezpośrednio z pozycji przedsiębiorcy jest nie tylko wyjątkowo trudne, ale także nieopłacalne, więc obowiązki te lepiej powierzyć profesjonalistom – wyjaśnia ekspert z CENTRUM LOGISTYCZNEGO DMT z Pruszkowa k. Warszawy.

Etapy logistyki magazynowej

Z góry ustalone procedury mające na celu przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu to gwarancja sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Z tego względu logistyka magazynowa musi uwzględniać kilka kluczowych etapów, czyli:

przyjęcie towaru i rozładunek pojazdów transportujących go do punktu magazynowania,
-sprawne przemieszczenie towaru do strefy przeznaczonej do jego przyjęcia,
-podlegające na wnikliwej kontroli przyjęcie ilościowe i jakościowe towaru,
-przetransportowanie towaru do wyznaczonej dla niego i zapewniającej właściwe warunki przechowywania strefy składowania.

Wyszczególnione powyżej działania mają na celu przyjęcie i przygotowanie towaru do magazynowania oraz zapewnienie mu właściwych i bezpiecznych warunków składowania w oczekiwaniu na kolejne etapy logistyki magazynowej, które obejmują przygotowanie towaru do dystrybucji i przekazania go do dalszego transportu zgodnie ze złożonymi zleceniami.

śr. ocena 5 / głosów 5