Jak odzyskać ciepło z wentylacji?

Wentylacja to bardzo ważny element w każdym domu. Zakres jej działania powinien obejmować wszystkie pomieszczenia w budynku. Dobrze działająca wentylacja nie tylko zapewnia komfort domownikom, ale przyczynia się również do zachowania przez nich zdrowia. Jednak system ten może spełniać też dodatkową funkcję – odzysk ciepła. W jaki sposób się to dzieje?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Stosowanie wentylacji wiąże się z reguły z dużymi stratami ciepła. Wydaje się, że zyskiwanie świeżego powietrza musi mieć swoją cenę, ale to wcale nie jest konieczne. Rozwiązaniem problemu może być wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna różni się od grawitacyjnej tym, że jest napędzana silnikiem elektrycznym. Natomiast system z odzyskiem ciepła jest poszerzony o rekuperator. Jaka jest zasada jego działania? Rekuperator dostarcza świeżego powietrza, które zostało już wstępnie ogrzane dzięki energii, jaką urządzenie odzyskało z powietrza zużytego wcześniej. Działa on niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Na rekuperator składają się dwa wentylatory (wywiewny i nawiewny) oraz wymiennik ciepła. Instaluje się w nim również filtry, których zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń. Powietrze wywiewane nie miesza się z nawiewanym – z tego pierwszego odzyskiwane jest jedynie ciepło. Wentylacja z odzyskiem ciepła powinna być stosowana w budynkach o wysokiej szczelności. Niepożądany dopływ powietrza zmniejsza efektywność systemu.

Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Opisywane rozwiązanie coraz częściej pojawia się w nowoczesnych domach. Jak wyjaśnia pracownik firmy Centrowent:

Jest to rozwiązanie wydajne o podwyższonym standardzie, zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. Zapewnia również większy komfort domownikom.

Nie ulega wątpliwości, że ważną zaletą jest, jak wskazuje sama nazwa systemu, odzysk ciepła. Wiąże się to z oszczędnością energii i zmniejszeniem kosztów. Powietrze wpuszczane do budynku przez rekuperator jest nie tylko ciepłe, ale również świeże. A zatem to rozwiązanie przynosi też korzyści dla zdrowia użytkowników pomieszczeń – pozbywa się z wnętrza drobnoustrojów. Dzięki rekuperacji nie jest konieczne otwieranie okien, co pozwala uniknąć przeciągów i dodatkowej utraty ciepła. Ponadto, rozwiązanie to pomaga zmniejszyć poziom wilgoci w budynku. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może wiązać się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Jednak podczas jego użytkowania najczęściej dochodzi do dużej oszczędności kosztów ocieplania budynku.

śr. ocena 5 / głosów 6