Grodzice stalowe – zastosowanie

Grodzice stalowe są konstrukcjami, które mogą być używane zarówno do budowy ścian oporowych, jak i piętrzenia wody. Dość powszechnie stosuje się je również jako elementy zabezpieczające prowadzone prace ziemne. Dzięki swej konstrukcji grodzice mogą być stosunkowo łatwo i szybko montowane i demontowane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W wielu przypadkach grodzice są też wykorzystywane w budowlach trwałych.

Grodzice stalowe

Do czego służą grodzice stalowe?

Wykonywanie robót inżynieryjnych czy prac budowlanych związanych z przygotowaniem głębokich wykopów wymaga stosowania metod, które zapobiegną przesiąkaniu wody i osuwaniu się ziemi. Jedną ze skuteczniejszych i najbardziej efektywnych metod, które mogą być wykorzystywane przy tego typu zadaniach, jest używanie stalowych grodzic. Mogą one być stosunkowo szybko i łatwo pogrążane w rozmaitym podłożu. Nie ma również przeszkód, by instalować je pod wodą, a ze względu na swoją szczelność grodzice stalowe mogą być z powodzeniem instalowane przy rozmaitych robotach hydrotechnicznych – tłumaczy specjalista z firmy KDM, która zajmuje się sprzedażą i wynajmem sprzętu do prac inżynieryjnych.

Grodzice mogą być pogrążane przy użyciu wibromłotów. Urządzenia tego rodzaju wykorzystują zarówno drgania wywoływane za sprawą kół masowych zamkniętych w skrzynkach przekładniowych, jak i nacisk wywierany na osadzaną grodzicę. Wbijane wibromłotami w ziemię bursy są zagłębiane tak, by mogły zyskać oparcie w stabilnym gruncie. Poszczególne elementy ustawia się obok siebie w taki sposób, by łączyły się ich zamki. Za sprawą ich odpowiedniego wyprofilowania grodzice tworzą wytrzymałą, stabilną i szczelną barierę.

Gdzie korzysta się z grodzic stalowych?

Grodzice stalowe są wykorzystywane przy wielu zadaniach realizowanych przy inwestycjach – zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodnym. Z grodzic korzysta się przy wykonywaniu głębokich fundamentów w budownictwie kubaturowym, np. podczas prac przy podziemnych kondygnacjach budynków wysokościowych. Bardzo powszechnie korzysta się z grodzic przy zabezpieczaniu przed przesiąkaniem i osunięciami przy głębokich wykopach związanych z pracami przy infrastrukturze podziemnej. Grodzice stalowe są też bardzo szeroko wykorzystywane w drogownictwie. Zabezpiecza się nimi często zarówno prowadzone wykopy, jak i wszelkiego rodzaju nasypy. Grodzice nadają się też do użytku przy pracach remontowych i konserwacyjnych.

Grodzice stalowe są również stosowane w budownictwie wodnym. Zabezpiecza się przy ich pomocy brzegi zbiorników wodnych. Grodzic używa się też do osłony wykonywanych prac, np. budowy filarów mostów czy konstrukcji wznoszonych na nadbrzeżach – pomostów, przystani czy budowli portowych.

Bardzo często grodzice stalowe są również wykorzystywane przy zabezpieczaniu skarp i osuwisk. Grodzice osadza się np. wzdłuż dróg, nasypów kolejowych czy wałów ziemnych, przy których istnieje ryzyko osunięcia się ich części.

śr. ocena 0 / głosów 0