Na czym polega wzorcowanie wyrobów elektronicznych?

Wzorcowanie, czyli kalibracja, jest często mylone ze strojeniem (adiustacją). Obie te czynności mają jednak zupełnie inne cele. Wzorcowanie polega przede wszystkim na ustaleniu, jaka relacja występuje pomiędzy wskazaniami danego przyrządu a wzorcami obowiązującymi dla danej jednostki miary. W zależności od rodzaju danego wyrobu elektronicznego sposób wykonywania kalibracji może wyglądać inaczej, bardzo często wiążąc się także ze sprawdzeniem wyrobu pod kątem jakościowym.

Na czym polega wzorcowanie wyrobów elektronicznych?

Wzorcowanie a badanie jakości

Badanie jakości wykonywane przez profesjonalne, atestowane placówki, takie jak Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych działające przy Instytucie Tele‐ i Radiotechnicznym dotyczy zwłaszcza tych urządzeń, których poprawne działanie kluczowe jest do zachowania poprawności całego procesu technologicznego. Dotyczy ono między innymi systemów komputerowych, maszyn i urządzeń organizacyjno‐technicznych w pracy biurowej czy sprzętu powszechnego użytku. Wzorcowanie ma natomiast miejsce w przypadku tych wyrobów elektronicznych, które wykonują dowolnego rodzaju pomiary. Wzorcowaniu podlegają zatem każdego typu urządzenia zawierające czujniki. Bardzo często wzorcowanie oraz badanie jakości wiążą się ze sobą. Dzieje się tak dlatego, że większość placówek korzysta współcześnie z urządzeń sprzężonych w wielopoziomowe, rozbudowane struktury. Każdy element tego rodzaju struktury musi funkcjonować poprawnie, bo jego działanie wpływa na pozostałe. Czasem czujnik może działać poprawnie, ale podawane przez niego wyniki są źle interpretowane przez dalsze urządzenia w łańcuchu i tym samym generują niepożądane efekty na jego końcu. Znalezienie przyczyny problemu może być w takim wypadku utrudnione, dlatego zarówno wzorcowania, jak i badania jakości dokonuje się cyklicznie, według zaleceń ustawodawcy lub procedur wewnętrznych gwarantujących właściwe funkcjonowanie urządzeń elektronicznych oraz ich zespołów.

Wzorcowanie a strojenie

Strojenie stanowi swoisty sposób na przywrócenie danego urządzenia do ustawień zgodnych z zaleceniami producenta. To właśnie w tym zakresie dane urządzenie zachowa – teoretycznie – odpowiednią dokładność pomiarową. Czasem strojenia dokonuje się do zakresu, w którym zachodzi akceptacja błędu przez użytkownika danego urządzenia. Kalibracja polega natomiast na obiektywnym dopasowaniu działania danego urządzenia do rzeczywistych wzorców związanych z daną jednostką miary. W zależności od mierzonej wielkości wzorcowania urządzenia elektronicznego dokonuje się inaczej – najczęściej badając czujnikiem zjawisko lub obiekt o znanym nasileniu, a następnie dokonując porównania  odczytów urządzenia ze stanem faktycznym. Skutkiem wzorcowania jest zrównanie wskazań danego urządzenia ze wzorcem, a zatem jego skalibrowanie.

śr. ocena 5 / głosów 1