Na czym polega ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji?

Kanalizacja to instalacja niezwykle ważna z sanitarnego punktu widzenia – dzięki niej możliwe jest szybkie i skuteczne odprowadzanie zanieczyszczeń oraz wody opadowej poza obszar posesji i skierowanie ich do oczyszczalni ścieków. Aby zapewnić jej bezproblemowe działanie, czasami konieczne jest regularne czyszczenie. Jedną z wykorzystywanych w tym celu metod jest metoda hydrodynamicznego, inaczej metoda WUKO. Na czym ono polega i kiedy powinno się ją przeprowadzać?

Jak rozpoznać zapchaną kanalizację?

O niedrożności kanalizacji świadczyć mogą świadczyć dwa symptomy – trudności z odprowadzeniem zanieczyszczeń (wodą stojąca w odpływie) oraz nieprzyjemne zapachy dobywające się z odpływów kanalizacji. Objawów tych pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć. Zanieczyszczona, niesprawna kanalizacja w bardzo krótkim czasie może stać się przyczyną poważnych problemów sanitarnych, między innymi chorób wśród osób pracujących w obiekcie, jak również uszkodzenie mienia poprzez zalanie nieczystościami płynnymi

Metoda wuko – na czym polega?

Metoda wuko to fachowa nazwa ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Do jej wykonania wykorzystujemy specjalne samochody ciśnieniowe z systemem odzysku wody – wyjaśnia specjalista firmy Gea-Nova. Na czym polega metoda wuko? Wykorzystywany do jej przeprowadzenia samochód ciśnieniowy wyposażony jest w pompę wodną, połączoną przewodem z głowicą regulującą ciśnienie wody. Przewód wprowadzany jest do zanieczyszczonej rury kanalizacyjnej, następnie pompa zostaje uruchomiona – wysokie ciśnienie strumienia wody powoduje oderwanie się zanieczyszczeń od ścian rury. Luźne nieczystości spływają do studni rewizyjnej skąd są usuwane ręcznie lub mechanicznie.

Zalety ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Metoda wuko posiada dwie bardzo istotne zalety. Po pierwsze pozwala usunąć nawet bardzo uciążliwe zanieczyszczenia, których nie można pozbyć się przy pomocy chemicznych preparatów do czyszczenia kanalizacji (np. osadów z piasku). Po drugie – jest bezpieczna dla środowiska. Jedynym środkiem czyszczącym wykorzystywanym w tej metodzie jest czysta woda pod wysokim ciśnieniem.

Co jaki czas należy czyścić kanalizację?

Częstotliwość czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji uzależniona jest od charakterystyki instalacji. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana sieć kanalizacji grawitacyjnej powinna zapewniać prędkość samooczyszczania tzn. minimalną prędkość dla której wszelkie zawiesiny, mineralne cząstki oraz pozostałe frakcje które nie zdążyły jeszcze rozpuścić się w ściekach są porywane poprzez prędkość przepływu. Wtedy teoretycznie kanalizacja nie wymaga czyszczenia gdyż nie ma warunków do odkładania się zanieczyszczeń na dnie rurociągu. Często jednak tak się nie dzieje co ma przyczyny w kilku aspektach: Po pierwsze do urządzeń kanalizacyjny zwłaszcza poprzez muszle klozetowe trafiają odpady które w żadnym wypadku nie powinny być tam wrzucane tj. pieluchy, nawilżane chusteczki tekstylne, papiery nie rozpuszczalne w wodze, maszynki do golenia, patyczki do uszu, tłuszcze z kuchni i wiele, wiele innych. Żadna sieci kanalizacyjna nie jest projektowana na strumień ścieków z zawartością takich odpadów stąd często odkładają się one w rurociągach.
Kolejną sprawą jest zaawansowany wiek kanalizacji, która z czasem ulega przesunięciom osiowym – rury na łączeniach przesuwają się na skutek pracy gruntu co tworzy progi i utrudnienia przepływu. Często również kanalizacja ulega zapadnięciu, a spadki wypłyceniu na skutek przyjęcia obciążeń np. z transportu kołowego na ruchliwej ulicy. Wreszcie pękania rur, zwłaszcza kamionkowych powodują przerosty korzeni do wnętrza kanału i zatrzymanie się grubszych zawiesin oraz zablokowanie odpływu. Ostatnią rzeczą maja wpływ na konieczność czyszczenia jest nieprawidłowo zaprojektowany lub wykonany odcinek kanalizacji, pozbawiony właściwych spadków, z nieprawidłowo ukształtowanymi łukami lub pozbawiony studni rewizyjnych w wymagających tego miejscach. Wtedy właśnie zachodzi konieczność czyszczenia, które w ekstremalnych przypadkach musi być wykonywane bardzo często – nawet kilka razy w roku. Dlatego tak ważna jest edukacja jak powinno się wykonywać i eksploatować sieć kanalizacyjną.