Co obejmują kompleksowe badania betonu?

Beton jest podstawowym materiałem budowlanych wykorzystywanym przy wykonywaniu większości obiektów. Używa się go przy elementach, które powinny mieć szczególną wytrzymałość – do wylewania fundamentów, ścian nośnych i filarów, a także stropów. Jest stosowany także w drogownictwie, gdzie powstają z niego struktury wiaduktów, tuneli i mostów oraz nawierzchnie dróg. Jedną z kluczowych kwestii jest więc ustalenie […]

badanie betonu

Beton jest podstawowym materiałem budowlanych wykorzystywanym przy wykonywaniu większości obiektów. Używa się go przy elementach, które powinny mieć szczególną wytrzymałość – do wylewania fundamentów, ścian nośnych i filarów, a także stropów. Jest stosowany także w drogownictwie, gdzie powstają z niego struktury wiaduktów, tuneli i mostów oraz nawierzchnie dróg. Jedną z kluczowych kwestii jest więc ustalenie jego właściwości.

Dlaczego badania betonu są niezbędne?

Beton to jeden z najstarszych materiałów budowlanych, który jest wykorzystywany w dużej liczbie zastosowań, w jakich musi sprostać różnym oczekiwaniom co do swojej wytrzymałości na różne typy obciążeń i oddziaływań zewnętrznych. Jego skład musi więc być precyzyjnie dobierany, tak by cały proces technologiczny związany z przygotowaniem, rozprowadzeniem mieszanki oraz jej pielęgnacją doprowadził do powstania wyrobu, który uzyska parametry zgodne z pożądanymi. Nie byłoby to możliwe bez drobiazgowego opracowania receptury określającej zarówno rodzaj użytego spoiwa, jak i kruszywa, wody oraz zastosowanych dodatków, a także weryfikacji jak będzie się zachowywał podczas twardnienia. Różne metody badań betonu pozwalają na sprawdzenie jego podstawowych parametrów oraz kontrolę czy spełnia wymogi przewidziane w obowiązujących normach i istniejących przepisach.

Jakie badania betonu są przeprowadzane najczęściej?

Badania betonu mogą obejmować różne zakresy jego parametrów. Do najczęściej wykonywanych należy badanie konsystencji i zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej. Prowadzi się także badanie wytrzymałości betonu na ściskanie oraz określa się klasę betonu. Wśród podstawowych charakterystyk materiału znajduje się oznaczenie nasiąkliwości, a więc zdolność do wchłaniania wody, mrozoodporności pokazującej wytrzymałość materiału na cykle zamarzania i rozmarzania oraz wodoszczelności określającej reakcję na przepływ wody pod ciśnieniem. Niezbędne jest określenie gęstości objętościowej, czyli ilości materiału przypadającej na jednostkę objętości. Do najczęściej przeprowadzanych badań należy też badanie nieniszczące młotkiem Schmidta, pokazujące wytrzymałość na ściskanie oraz jednorodność struktury i badanie wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off umożliwiającą ustalenie siły związania warstw betonu. Przykładem laboratorium specjalizującego się w badaniu mieszanek betonowych na etapie ich przygotowania oraz po stwardnieniu jest Greenlab Polska z Nowogrodu Bobrzańskiego, która zajmuje się usługami badawczymi w zakresie inżynierii lądowej.

śr. ocena 5 / głosów 4