Brak dostępu do kanalizacji? Zbuduj przydomową oczyszczalnię ścieków

Kiedy usytuowanie działki uniemożliwia podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, konieczne jest skorzystanie z innych rozwiązań odprowadzania ścieków. Na wielu posesjach wciąż możemy spotkać tradycyjne szamba drenażowe, jednak współcześnie coraz więcej osób decyduje się na budowę nowoczesnych przydomowych oczyszczalni biologicznych. Co przemawia za takim wyborem?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają w szybki, niedrogi i bezpieczny dla środowiska sposób poradzić sobie z nieczystościami z domowej instalacji sanitarnej – mówi ekspert z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są najbardziej ekologiczną metodą radzenia sobie z nieczystościami z sieci sanitarnej. Dzięki wykorzystaniu klasycznych rozwiązań w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, urządzenia pozwalają na szybkie oczyszczenie ścieków i uzyskanie z nich wody II klasy czystości.

Oznacza to, że efektem pracy oczyszczalni biologicznej jest czysta woda, którą bezpiecznie można odprowadzić do pobliskiego cieku wodnego, np. rzeki, kanału czy studni chłonnej. Ponieważ do oczyszczania nie wykorzystuje się żadnych agresywnych środków chemicznych, proces jest w pełni ekologiczny.

Olbrzymią zaletą jest też łatwość użytkowania. Cała obsługa sprowadza się do opróżniania zasobnika raz na około 9 miesięcy. Konstrukcja oczyszczalni zapobiega też uwalnianiu się nieprzyjemnych zapachów, co bywa problemem przy użytkowaniu zwykłego szamba.

Choć początkowy koszt inwestycji przewyższa nakłady, potrzebne do zbudowania szamba, montaż przydomowej oczyszczalni zwraca się w ciągu maksymalnie 3 lat użytkowania. Zatem biologiczna oczyszczalnia ścieków to także długoterminowa oszczędność.

Kiedy zdecydować się na przydomową oczyszczalnię?

Oczyszczalnię biologiczną warto wziąć pod uwagę zawsze, gdy nie mamy możliwości podłączenia się do ogólnej sieci kanalizacyjnej. Jest doskonałą alternatywą dla szamba drenażowego, ale niejednokrotnie jedynym możliwym rozwiązaniem.

Przydomową oczyszczalnię ścieków można zamontować nawet w miejscach, gdzie warunki gruntowe lub terenowe uniemożliwiają budowę szamba. Jeśli więc istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody, np. do rowu melioracyjnego, oczyszczalnia biologiczna jest najlepszym rozwiązaniem.

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków EKO-BIO zapewniają sprawną obsługę dużych budynków, zamieszkiwanych nawet przez 20 osób. Duża przepustowość sprawia, że oczyszczalnia poradzi sobie nawet w czasie większego obciążenia zanieczyszczeniami, a więc nadaje się również do obsługi lokali gastronomicznych i ośrodków wypoczynkowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-BIO spełniają wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz wymogi normy PN-EN12566-3:2005+A2:2013, dzięki czemu mogą być opatrzone znakiem jakości CE.