Zastosowanie kotew gruntowych iniekcyjnych

Kotwy gruntowe są wykorzystywane w budownictwie już od kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy zastosowano je w roku 1958 w Monachium do bezrozporowej obudowy wykopu. Dziś udoskonalona technika jest powszechnie stosowana na całym świecie. W naszym artykule przyjrzymy się rodzajom kotew gruntowych iniekcyjnych, systemom ich wierceń i sposobom wykonania, a także omówimy, gdzie znajdują zastosowanie.

KOtwy gruntowe do mocowania rurociągu

Kotwy gruntowe iniekcyjne – definicja, charakterystyka, wykonanie

Kotwy gruntowe iniekcyjne językiem fachowców możemy zdefiniować jako urządzenia cięgnowe, osadzone w gruncie i zespolone z nim stwardniałym zaczynem cementowym. Odrębnym rodzaje kotew gruntowych są kotwy bierne, nazywane gwoździami gruntowymi. Główne elementy kotwy iniekcyjnej są: buława, cięgno z częścią swobodną i głowicą. Wyróżniamy dwa rodzaje systemów wierceń omawianych kotew – mamy kotwy samowiercące, na płuczkę cementową oraz kotwy linowe albo prętowe na sprężone powietrze lub płuczkę. Jak mówią nam przedstawiciele Zakładu Robót Geologiczno-Inżynieryjnych GEOTEST z siedzibą w Tychach, technologia kotew samowiercących zapewnia wykonanie w jednym przebiegu zarówno otworu wiertniczego, jak i instalacji żerdzi i iniekcji zaczynu. Kotwy linowe i prętowe są wykonywane sposobem dwuprzewodowym w rurach osłonowych na sprężone powietrze lub z wykorzystaniem płuczki. Wykonywany jest odwiert, do którego trafia płuczka cementowa, montowane jest cięgno wyposażone w rurki i dystansery. Gdy montaż jest gotowy, przez rurki wykonywane są iniekcje.

Przykłady zastosowania kotew gruntowych

Kotwy gruntowe są stosowane przede wszystkim jako rozwiązania zabezpieczające i stabilizujące dla terenów, gdzie występuje ryzyko osunięcia gruntu. Wzmacnianie gruntu kotwami to proces, który należy przeprowadzać z niezwykłą starannością; prawidłowe wykonanie kotew wiąże się z koniecznością zatrudnienia doświadczonej firmy, która dysponuje odpowiednim sprzętem. Kotwy wykorzystuje się na przykład do stabilizacji nasypów, zboczy i skarp w drogownictwie, przy umacnianiu nabrzeży portowych w konstrukcjach hydrotechnicznych itp. Różne typy kotew gruntowych mogą służyć do montażu ścianek oporowych z elementów blokowych, mogą zapewniać równowagę ścianek szczelnych, czy ścianek berlińskich. Kotwimy elementy małej architektury (ławki, wiaty itp.), ale też gabiony, czy nawet maszty i słupy. Ciekawostką jest też fakt, że systemowych kotew gruntowych używa się również do odpowiedniego mocowania rurociągów.

śr. ocena 5 / głosów 1