Zasady działania detektorów gazu

Detektory gazu to urządzenia elektroniczne, które są przydatne wszędzie tam, gdzie należy kontrolować stężenie niebezpiecznych – palnych i trujących – gazów, tj. tlenku azotu, metanu, tlenku węgla. Detektory ratują życie m.in. górnikom, pracownikom rafinerii, strażakom czy innym służbom ratunkowym. W zależności od potrzeb do dyspozycji są detektory stacjonarne i przenośne. Stacjonarne działają w sposób ciągły, […]

Działanie detektora gazu

Detektory gazu to urządzenia elektroniczne, które są przydatne wszędzie tam, gdzie należy kontrolować stężenie niebezpiecznych – palnych i trujących – gazów, tj. tlenku azotu, metanu, tlenku węgla. Detektory ratują życie m.in. górnikom, pracownikom rafinerii, strażakom czy innym służbom ratunkowym. W zależności od potrzeb do dyspozycji są detektory stacjonarne i przenośne. Stacjonarne działają w sposób ciągły, przenośne natomiast są uruchamiane przez ludzi.

Ekspert z PHU AGPOL mówi: Detektory gazu mają za zadanie określić stężenie danego trującego lub palnego gazu, aby można było stwierdzić, zagrożenie wybuchem. W kopalniach dla przykładu działają detektory stacjonarne, które non-stop monitorują stężenie metanu. Do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w innych miejscach bardzo dobrze sprawdzają się przenośne – jedno lub wielogazowe –  detektory gazu.

Rodzaje detektorów gazu

Detektory gazu przystosowane są do wykrywania podwyższonego stężenia określonych gazów. Dla przykładu GasAlert Quattro ostrzeże przed siarkowodorem, tlenkiem węgla, tlenu i gazów palnych. Z kolei model GasAlert Extreme pozwala wykrywać nawet do 13 rodzajów gazu. Inne przenośne detektory pozwalają na wykrycie tylko jednej substancji lotnej. Z tego wynika najbardziej podstawowy podział przenośnych detektorów gazu na jednogazowe i wielogazowe.

Inny podział detektorów dzieli je według sensorów – czujników, które są sercem tych urządzeń. I tak wyróżnia się sensory:

  • elektromechaniczne,
  • katalityczne,
  • infrared,
  • półprzewodnikowe.

Aby detektory gazu działały prawidłowo, po każdej akcji należy przeprowadzić kalibrację urządzenia, aby móc wymienić go w przypadku zużycia. Niektóre detektory mają wbudowany autotest, aby automatycznie sprawdzać działanie czujników. Sensory zużywają się i są wymienne. AGPOL np. oferuje detektory z możliwością bezproblemowej wymiany czujnika nawet w terenie.

Zasady działania detektorów gazu

Za przykład działania detektorów gazu, niech posłużą najbardziej popularne – te z sensorem elektrochemicznym. Czujnik ten składa  się z elektrolitu, który wytwarza prąd w trakcie zetknięcia z określonym gazem. Im wyższe stężenie gazu, tym więcej energii elektrycznej w czujniku. Dobrze dobrany elektrolit zapewnia wysoką selektywność i niskie ryzyko reakcji z gazem o podobnej budowie chemicznej do tego, którego stężenie jest badane.

Współczesne detektory gazu działają w pełni automatycznie, ułatwiając pracę. Jest to istotne, ponieważ detektory wielokrotnie muszą być używane w rękawicach ochronnych i warunkach podwyższonego stresu.

Dla przykładu firma AGPOL oferuje detektory wyposażone w wyświetlacz LCD, który wskazuje stężenie gazu, informując też o tym, kiedy jego poziom jest zagrażający. Urządzenia mogą pracować w sposób ciągły, alarmując dźwiękowo, wizualnie lub poprzez wibracje o przekroczeniu bezpiecznego stężenia gazu – tak, aby informacja dotarła do użytkownika w każdych warunkach, nawet pod wodą. Zwłaszcza w pracy służb ratunkowych jest to istotne, które muszą one działać w trudnych i niepewnych warunkach.

śr. ocena 3 / głosów 2