Zalety spektrometrów przenośnych

Spektrometry to urządzenia, wykorzystywane w badaniu substancji przy pomocy widma mas atomów oraz cząsteczek, wchodzących w jej skład. Cały proces jest bardzo prosty; zjonizowane atomy rozdzielone zostają na wartość stosunku masy do ładunku. Zostają zarejestrowane oddzielnie na skutek czego z widma mas możliwe jest wyznaczenie ich wartości. Szczególnym rodzajem spektrometrów są spektrometry przenośne. Sprawdź ich zalety.

Zanim przejdziemy do zalet spektrometrów przenośnych oraz sposobów ich wykorzystania, przyjrzyjmy się bliżej zasadom działania tego urządzenia oraz temu, w jakich branżach jest używane.

Zasada działania spektrometrów.

Jak działają spektrometry?

Każdy spektrometr składa się z trzech części: jonizatora, analizatora oraz detektora.

W jonizatorze następuje jonizacja cząsteczek. Jedne modele jonizatorów dzielą cząsteczki na mniejsze fragmenty poprzez pękanie wiązań chemicznych, inne powodują naładowanie cząsteczek, nie ulegających fragmentaryzacji.

Z kolei analizator to część, w której powstałe jony ulegają separacji na podstawie stosunku masy do ładunku. Detektor ma za zadanie zliczanie jonów, mających taki sam współczynnik masy do ładunku, co umożliwia analizę zarówno ilościową, jak i jakościową. Zamienia on również sygnał z postaci prądu jonowego na sygnał elektryczny, który jest rejestrowany przez komputer.

Zastosowanie spektrometrów

Spektrometry, oferowane między innymi przez producenta sprzętu laboratoryjnego METIMEX, to urządzenia, służące przede wszystkim do przeprowadzania badan w laboratoriach naukowych, w celu identyfikacji materiału biologicznego. Dzięki nim możliwa staje się identyfikacja dioksyn, analiza metali śladowych, syntetyzowanych związków oraz analiza produktów ropopochodnych. Dzięki spektrometrom możliwa jest także identyfikacja związków chemicznych i ich mieszanin, ustalenie struktury związków chemicznych, ustalenie składu pierwiastkowego mieszanin oraz składu izotopowego analizowanych substancji. Ponadto nowoczesne urządzenia wykorzystywane są do kontroli materiałów do produkcji, półproduktów i gotowych wyrobów, takich jak prętów stalowych, odkuwek, czy złomu. Spektrometry wykorzystywane są także bardzo szeroko w przemyśle petrochemicznym.

Zalety spektrometrów przenośnych

Spektrometry przenośne to urządzenia mobilne, sprawdzające się wszędzie tam, gdzie pobieranie prób jest utrudnione lub niemożliwe.

Będą służyć zatem do określania gatunku stali konstrukcji mostowej oraz rurociągów bez konieczności ich demontażu. Dzięki spektrometrom przenośnym możliwe staje się sortowanie materiałów w magazynie oraz kontrola materiału wyjściowego na walcowniach. Urządzenia te posłużą także do sprawdzania, czy wszystkie kute elementy wykonano z tego samego materiału wyjściowego oraz segregacja złomu.

śr. ocena 5 / głosów 4