Wtryskarki – podział zależny od przetwarzanych tworzyw

Wtryskarki nazywane są także obrabiarkami. Są one wykorzystywane podczas procesów wykorzystujących tworzywa sztuczne. Mogą zostać podzielone ze względu na napęd lub przetwarzany surowiec. Każda ze wtryskarek zbudowana jest z podstawowych elementów: m.in. układu wtryskowego, napędu czy mechanizmu zamykania i otwierania formy. Jak wygląda ich podział ze względu na przetwarzane tworzywa?

Wtryskarki zbudowane są ze zbiorników, w których gromadzony jest surowiec w postaci granulatu. Ten następnie trafia do cylindra, gdzie następuje jego podgrzanie i uplastycznienie. Następnie za pomocą specjalnego tłoka lub ślimaka materiał zostaje przetłoczony do specjalnej formy, w której jest schładzany, przyjmując pożądany kształt.

Wtryskarki tłokowe – czym się charakteryzują?

Wtryskarki tłokowe zbudowane są wielu zaawansowanych technologicznie elementów. Podczas procesu, jakim jest wtryskiwanie, tworzywo zostaje podane do dyszy wtryskowej – odbywa się to za pomocą przesuwającego się tłoku lub leja zsypowego. Podawany materiał ulega uplastycznieniu dzięki grzejnikom – umieszczone są one wzdłuż całego cylindra. Na kolejnym etapie tłok, za pomocą ciśnienia, wypycha jego część do dyszy wtryskowej. Niezwykle istotne jest, żeby materiał był odpowiednio ogrzany – aby uzyskać właściwy stopień dogrzania materiału, w cylindrze umieszcza się rozdzielacze masy tworzywa. Nierównomierne ogrzanie może powodować powstanie wewnętrznych naprężeń.

Wtryskarki ślimakowe – co je wyróżnia?

Wtryskarki ślimakowe mają podobną budowę do wtryskarek tłokowych. Złożone są z cylindra, ślimaka stożkowego, leja zsypowego, przestrzeni roboczej, formy oraz z grzejnika elektrycznego. Jak podkreśla specjalista z firmy R & S Święcińscy:

W tego rodzaju wtryskarkach obracający się ślimak odpowiedzialny jest za właściwe mieszanie materiału oraz jego równomierne ogrzanie do określonej temperatury.

Porcje uplastycznionego surowca wyciska się poprzez czoło ślimaka do cylindra. Wtryskarki ślimakowe są dużo wydajniejsze w porównaniu do tych tłokowych – straty ciśnienia, jakie powstają w cylindrze w wyniku oporów przesuwającego się tworzywa, są bardzo małe i wynoszą zaledwie od 5 do 10%.

Wtryskarki ze wstępnym uplastycznianiem

Trzecim rodzajem wtryskarek, które można wyróżnić ze względu na przetwarzane przez nie tworzywa, są wtryskarki z tak zwanym wstępnym uplastycznianiem. Sposób ten wykorzystany został także we wtryskarkach ślimakowych. Dzięki zastosowanej technologii tworzywo zostaje uplastycznione już przed czołem tłoka. Wtryskarki tego rodzaju charakteryzuje wysoka jakość oraz stosunkowo wysoka cena. Głównie dlatego ten typ urządzeń stosowany jest wyłącznie w zakładach, gdzie konieczne jest uzyskanie wysokiego ciśnienia oraz wysokiej prędkości wtryskiwania.

Dopasowanie wtryskarki do przetwarzanego materiału może wpływać na jakość oraz efektywność wykonywanych prac.

śr. ocena 5 / głosów 6