Wózki widłowe w wąskich korytarzach – jak zapewnić bezpieczeństwo pracy?

Kurs na operatora wózków widłowych nie zabiera zbyt wiele czasu i zazwyczaj trwa około tygodnia. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymuje się certyfikat potwierdzający uzyskanie uprawnień do kierowania takimi maszynami. Ta stosunkowo łatwa droga do zawodu operatora wózków widłowych mogłaby sugerować, że jest to praca prosta i bezpieczna. Jest to wrażenie z gruntu fałszywe.

Operowanie wózkiem widłowym – newralgiczne punkty

Z pewnością natężenie ruchu różnego rodzaju wózków podnośnikowych w dowolnym zakładzie pracy, magazynie czy hali produkcyjnej nawet w przybliżeniu nie dorównuje wielkością temu, z czym mamy do czynienia w związku z ruchem samochodowym na większości naszych dróg. Nie znaczy to wcale, że sterowanie wózkiem widłowym jest bezpieczniejsze niż kierowanie zwykłym samochodem. Tam, gdzie mamy do czynienia z wielkimi halami i z magazynami wysokiego składowania zazwyczaj pracuje znaczna liczba wózków podnośnikowych poruszających się po większej lub mniejszej ilości istniejących tam ciągów komunikacyjnych, którymi chodzą także ludzie i na których istnieją różnego rodzaju skrzyżowania. Takie magazynowe drogi to najczęściej wąskie korytarze, wzdłuż których stoją długie ciągi regałów, zazwyczaj zapełnionych po brzegi różnego rodzaju towarami, co ekstremalnie ogranicza widoczność. Brak właściwej organizacji ruchu i stosownych zabezpieczeń w tego typu obiektach mógłby skutkować wielu niebezpiecznymi, potencjalnie groźnymi dla zdrowia pracowników i majątku firmy, kolizjami. O różnych metodach technicznych usprawniających pracę wózków widłowych w kontekście BHP opowiadają nam specjaliści z oddziału firmy ELOKON w Warszawie.

Nadzorowanie ruchu wózków widłowych przy użyciu detekcji radiowej

Ponieważ w przyrodzie największą prędkość osiąga fala elektromagnetyczna, to przekazywanie przy jej użyciu informacji jest metodą najefektywniejszą i najszybszą. Przy olbrzymiej prędkości fali radiowej wynoszącej około 300 milionów metrów na sekundę można przyjąć, że dostarczany przez nią sygnał w największej nawet hali dotrze z jednego miejsca do drugiego natychmiast. Stąd też to właśnie falę radiową zastosowano do wykrywania ruchu ludzi i pojazdów w magazynach i halach produkcyjnych  oraz do przekazywania przy jej pomocy różnych sygnałów. Na potrzeby sterowania ruchem wózków widłowych opracowano specjalne, supernowoczesne systemy monitorujące ich pracę i zapobiegające ewentualnym kolizjom lub wypadkom z udziałem ludzi. System automatycznie wykrywa człowieka znajdującego się w niebezpiecznie bliskiej odległości od wózka lub inny wózek. Przy błyskawicznej detekcji i przekazywaniu o tym informacji drogą radiową, już tylko od szybkości działania samych automatów sterujących zainstalowanych na wózkach widłowych, a czasem i od zdolności percepcyjnych samego człowieka zależy uniknięcie kolizji lub wypadku. Prawidłowo działające automaty w porę wyhamują lub zatrzymają wózek, a sygnały świetlne lub dźwiękowe ostrzegą człowieka przed niebezpieczeństwem.

śr. ocena 5 / głosów 5