Typy separatorów ropopochodnych

Separatory ropopochodne są przeznaczone do oczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych, które pochodzą z terenów, gdzie cały czas jest zagrożenie skażenia ziemi czy zbiorników wodnych substancjami ropopochodnymi – benzyną, rozpuszczalnikami czy olejami mineralnymi. Jakie typy separatorów ropopochodnych można wyróżnić i czym się charakteryzują?

separator-ropopochodny

Na jakie grupy dzielimy separatory ropopochodne?

Norma PN-EN 858:2005 dzieli separatory ropopochodne na dwie podstawowe grupy. Do klasy I zaliczane są separatory koalescencyjne, dla których stężenie substancji ropopochodnych na odpływie nie przekracza 5 mg/l. Z kolei klasa II to separatory grawitacyjne, w przypadku których stężenie substancji ropopochodnych na odpływie nie przekracza 100 mg/l. Przy czym separatory klasy II stosuje się tam, gdzie podczyszczone wody opadowe są odprowadzane do kanalizacji komunalnej. Kiedy woda z separatora nie jest poddawana dalszemu oczyszczaniu, stosuje się zawsze separatory klasy I.

Jak działają separatory ropopochodne?

Separatory ropopochodne to urządzenia, w których miejsce ma mechaniczne oddzielenie emulsji i olei mineralnych od innych ścieków. Znajdziemy je w ofercie takich firm, jak na przykład MiM Zbiorniki. W przypadku prawidłowego wyboru separatora czas przetrzymywania ścieków jest odpowiedni dla wystąpienia przepływu laminarnego i flotacji oleju ku powierzchni. Tam tworzy on stałą warstwę,  którą łatwo można usunąć na skutek odsysania. Niekiedy zjawisko flotacji jest wspomagane dodatkowo przez pakiety koalescencyjne, które ułatwiają łączenie się  kropel olejów w większe krople, które posiadają zdolność wypływania na powierzchnię ścieków.

Zabezpieczenia separatorów

Każdy separator powinien przy tym posiadać urządzenia zabezpieczające, które automatycznie odcinają odpływ ścieków z separatora. W większości przypadków zabezpieczenie ma formę pływaka, który znajduje się na granicy faz woda-olej. Jest on wytarowany na gęstość zatrzymywanych substancji olejowych –  0,95 g/cm3. Podczas przekroczenia dopuszczalnego poziomu oleju, pływak ten jako cięższy opada pod własnym ciężarem i zamyka tym samym odpływ ścieków z separatora. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zamknięcie ramieniowe. Wówczas elementem zamykającym jest pływak, ale połączony z klapą zamontowaną na ramieniu przegubowym. Bezpieczniejsze jest stosowanie zamknięcia od odpływie urządzenia. Pozwala to bowiem na dalsze gromadzenie ścieków w separatorze po zamknięciu odpływu, co zapobiega podpiętrzeniu się ścieków.

śr. ocena 5 / głosów 5