Rola elektroizolacji w bezpieczeństwie prac

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych z 28 marca 2013 roku, nie zawiera żadnych szczegółów w zakresie elektroizolacji i sprzęty ochronnego, który potrzebny jest do wykonywania prac konserwacyjnych, montażowych czy kontrolnych przy urządzeniach elektrycznych.

Podstawowy sprzęt ochronny do pracy z urządzeniami elektrycznymi

Do podstawowego sprzętu elektroizolacyjnego zalicza się wskaźniki napięcia, drążki izolacyjne, rękawice elektroizolacyjne, izolowane narzędzia monterskie oraz uchwyty do bezpieczników mocy. Z kolei sprzęt dodatkowy to hełmy elektroizolacyjne, przenośne uziemiacza, półbuty elektroizolacyjne oraz dywany i chroniki dielektryczne. Takie artykuły znajdziemy w specjalistycznych sklepach z artykułami BHP, takich jak sklep SprzętPOŻ. W praktyce to prowadzący eksploatację uprzędzeń, a więc pracodawca ma obowiązek na podstawie warunków technicznych i lokalowych, a także rodzaju prac, ustalić jaki sprzęt i w jakich ilościach powinien być w danym przypadku stosowany.

Co powinna zawierać dokumentacja urządzenia?

Warto stosowne informacje zawrzeć w regulaminie pracy czy instrukcji obsługi danego urządzenia, rozdzielni i pozostałej dokumentacji. W przypadku częstego wykonywania prac pod napięciem, czy też w pobliżu takich punktów, wskazane jest stałe umieszczenie tam ochronnego sprzętu elektroizolacyjnego. Wszystko to z myślą o bezpieczeństwie i higienie pracy. Takim sprzętem są m.in. wspomniane już chodniki i dywaniki elektroizolacyjne. Ponadto rozporządzenie mówi, że prace eksploatacyjne powinny być prowadzone zawsze zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi. Te zawierać muszą wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej oraz zapewnienia asekuracji.

Rozdzielnie niskiego napięcia

W praktyce rozdzielnie niskiego napięcia, np. rozdzielnie szafkowe, są zbudowane w taki sposób, że zapewniają doskonały stopień bezpieczeństwa. W ich przypadku nie ma więc potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu ochronnego i elektroizolacyjnego. Z kolei gdy prace wykonywane są pod napięciem lub w okolicy takich miejsc, trzeba sięgnąć po profesjonalny sprzęt elektroizolacyjnymi. Zalicza się do niego sprzęt zasadniczy, za pomocą którego można dotykać części znajdujących się nad napięciem oraz sprzęt dodatkowy, który sam w sobie nie stanowi żadnego zabezpieczenia, ale połączony razem ze sprzętem podstawowym pozwala na bezpieczne wykonywanie zaplanowanej pracy. Do powyższych przepisów należy się bezwzględnie stosować, aby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych.

śr. ocena 5 / głosów 5