Rodzaje kontenerów na odpady

Temat utylizacji odpadów budowlanych reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach budowlanych. Zgodnie z jej zapisami, odpadów budowlanych nie można wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci. Nie jest dozwolone również składowanie gruzu na posesji. W razie złamania tego zakazu może nam grozić grzywna sięgająca 1500 zł. Odpady budowlane muszą znaleźć się w specjalnych kontenerach. Jakie są rodzaje kontenerów na gruz i inne odpady pobudowlane?

Kontenery na gruz

Pierwszym rodzajem kontenerów na odpady budowlane są kontenery na gruz. Zgodnie z klasyfikacją odpadów budowlanych, można w nim składować:

gruz czysty, czyli odpady betonu, gruz betonowy pochodzący z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, gleba oraz ziemia,
gruz zmieszany, czyli zmieszane odpady gruzu ceglanego, betonu oraz odpadowych materiałów ceramicznych. W gruzie zmieszanym niedozwolone są odpady komunalne i organiczne, odpady niebezpieczne, butelki typu PET, opakowania po środkach chemii gospodarczej, szkło butelkowe i opakowaniowe, wykładziny, dywany ani wiaderka po cemencie oraz farbach,
gruz zanieczyszczony, czyli odpady z budowy, remontów oraz prac demontażowych, bez odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po środkach chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, odpadów komunalnych ani organicznych.

Kontenery na gruz mogą mieć różną pojemność, od 1,5 m³ do nawet 40,0 m³. Dostępne są kontenery typu mulda oraz LV, a także kontenery kryte i odkryte. Dzięki zróżnicowanej ofercie można zamówić kontener, jakiego potrzebujemy. 

Kontenery na odpady budowlane

Drugim rodzajem kontenerów na odpady powstające w trakcie budowy i remontów są kontenery na odpady budowlane. Odpadami budowlanymi są odpady materiałów ceramicznych, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, odpadowa papa, brąz, miedź, mosiądz, aluminium, cynk, ołów, żelazo, stal, cyna, mieszaniny metali oraz materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna, wełna szklana, pianka montażowa oraz styropian.

Podobnie jak w przypadku kontenerów na gruz, można zamawiać kontenery o zróżnicowanych gabarytach, dostosowane do wielkości i zakresu przeprowadzanych prac budowlanych. Firmy zajmujące się dostarczaniem kontenerów, oferują również odbiór odpadów budowlanych, poremontowych oraz gruzu. Mogą też odebrać odpady wielkogabarytowe, tak jak firma Zuzper Recykling, oferująca szeroki zakres usług związanych z wywozem odpadów i nieczystości.

Kontenery na odpady zmieszane

Ostatnim rodzajem kontenerów wykorzystywanych podczas budowy i remontów są kontenery na odpady zmieszane, czyli odpady, które nie trafiły do pozostałych kontenerów. Można w nim umieszczać śmieci zmieszane z gruzem i odpadami budowlanymi, powstałe w wyniku prace remontowych, renowacyjnych, rozbiórek oraz budowy różnych obiektów.

śr. ocena 6 / głosów 5