Pompy płuczkowe – zastosowanie

Poszukiwanie ropy i gazu ziemnego oraz odwierty geotermalne i wiercenia studni głębinowych realizowane są przy pomocy wiertnic z wykorzystaniem pracy pomp płuczkowych. Pompy płuczkowe to mechaniczno-hydrauliczne maszyny do wtłaczania tzw. płuczki wiertniczej w celu wprowadzenia jej w ruch niezbędny do postępów w wierceniu i wypłukania zwiercin z otworu, zarówno podczas odwiertów w pionie, jak i w poziomie.

Dzięki ich zastosowaniu płuczka podlega krążeniu w wymaganym ciśnieniu i określonym strumieniu objętości. Pompy płuczkowe stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażenia urządzeń wiertniczych, tak mało-, jak i normalnośrednicowych. Mogą być wykorzystane stacjonarnie i do zabudowy na różnego rodzaju środkach transportu. Wybór rodzaju pompy płuczkowej do określonego typu robót zdeterminowany jest rodzajem i strukturą podłoża oraz strumieniem objętości tłoczonej płuczki przy jej maksymalnym ciśnieniu, jakie wymagane jest podczas wiercenia otworu. Wydajność pompy płuczkowej zależy od efektywności oczyszczania dna otworu strumieniem płuczki i usunięcia zwiercin wraz z resztkami urobku i osadami iłowymi z dna otworu. Napęd pomp płuczkowych może być indywidualny lub grupowy, dla kilku pomp. Wyróżniamy m.in. pompy płuczkowe tłokowe, śrubowe, wirowe i in. Pojawia się jednak problem ich uniwersalności, to jest zdolności do wykorzystania w określonych warunkach gruntowych czy wykorzystaniu różnych technik wiercenia. Rozwiązaniem może być oferta firmy Bipromasz z Bydgoszczy.

Pompa płuczkowa nurnikowa PPN

Pompa płuczkowa nurnikowa typu PPN produkowana jest w wersjach PPN250, PPN350, PPN480 i PPN700; im wyższy numer urządzenia, tym większa jego wydajność na minutę (w dm3). To zwarta i bardzo prosta konstrukcja, występująca w podwójnych zestawach. Pracujące naprzemiennie nurniki zapewniają ciągłość oraz równomierność tłoczonego strumienia płuczki. Podczas ruchu w górę odbywa się zasysanie płuczki i zamknięcie się zaworu tłocznego, w dół zaś – pompowanie i zamknięcie zaworu ssawnego. Napęd pomp PPN stanowią zabudowane w nurnikach cylindry hydrauliczne. Nurniki pokryto powłoką ceramiczną dla zachowania większej żywotności urządzenia. W pompach PPN zastosowano też systemy smarowania nurników oraz uszczelnień i usytuowano je pionowo, dzięki czemu zajmują one bardzo mało miejsca na wiertnicy, odciążając przez to uszczelnienia i nurnik od sił tarcia jego ciężaru własnego. Wykorzystanie właściwości zaworów kulowych czyni urządzenie o wiele mniej podatnym na zanieczyszczenie płuczki piachem, umożliwiają także wykorzystanie PPN jako pompy o charakterze iniekcyjnym. Pompy płuczkowe nurnikowe są także wyposażane w następujące akcesoria: zbiornik wyrównawczy oleju smarującego, trójnik tłoczny, dostosowany do indywidualnego zamówienia przewód tłoczny zbiorczy, kompensator i zawór bezpieczeństwa (jako opcja do wyboru), smok ssawny z zaworem zwrotnym, zawór zwrotny, wąż ssawny, trójnik ssawny ze złączem kielichowym i agregat hydrauliczny typu HAS.