Odzież ochronna dla spawacza

Praca spawacza wiąże się z wieloma zagrożeniami, takimi jak działanie płomieni, promieniowania, rozprysków stopionych metali czy emisji pyłów i gazów. Z uwagi na wyżej wymienione zagrożenia niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie spawaczy w postaci odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony układu oddechowego. Sprawdźmy, jaka odzież ochronna spełnia wymogi bezpieczeństwa!

Co wchodzi w skład odzieży ochronnej dla spawacza?

Bardzo dużą rolę w ochronie spawaczy odgrywa odzież ochronna, która okrywa ciało całkowicie lub częściowo. Odzież taka wykonana jest z materiałów włókienniczych — w tym również ze skóry.

Spawacze w celu ochrony powinni stosować odzież ochronną, rękawice i buty ochronne, środki ochrony oczu, jak i całej twarzy oraz sprzęt ochrony układu oddechowego. W skład odzieży ochronnej wchodzi najczęściej kurtka spawalnicza, bluza, spodnie spawalnicze lub jednoczęściowe kombinezony, czapki oraz fartuchy – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą ze sklepu Mado, który oferuje odzież ochronną, roboczą oraz środki ochrony osobistej.

Oprócz tego odzież ochronna powinna być wykonana z grubych i solidnych materiałów, dzięki którym praca w trudnych warunkach będzie komfortowa i bezpieczna. Zastosowanie trudnopalnych materiałów daje gwarancję, że ubrania doskonale spełnią swoją funkcję w branży spawalniczej.

Odzież ochronna dla spawacza a przepisy

Odzież ochronna dla spawaczy musi spełniać określone wymagania. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r., wydanym na podstawie art.237 §2 Kodeksu Pracy. Z rozporządzenia tego możemy dowiedzieć się, jakie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują spawanie, lutowanie, zgrzewanie czy cięcie termiczne metali oraz tworzyw termoplastycznych. Poziom właściwości ochronnych odzieży jest wyznaczany na podstawie badań materiałów odzieżowych, w których uwzględnia się rodzaj czynnika gorącego, np. rozpryski stopionych metali, ciepło promieniowania czy działanie promieni.

Zagrożenia występujące podczas prac spawalniczych

Spawacze podczas pracy narażeni są na oparzenia, porażenia prądem, zatrucia czy schorzenia płuc, skóry i oczu. Podczas spawania bardzo często powstają substancje niebezpieczne o działaniu toksycznym, drażniącym i rakotwórczym oraz dym spawalniczy. Często zdarzają się poparzenia gorącymi odpryskami metalu, które wpadają pod ubranie. Stąd bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniej odzieży ochronnej dla spawaczy, która gwarantuje skuteczną ochronę przed poparzeniem czy zatruciem. Istotne, aby zapięcia w odzieży były tak zaprojektowane, aby nie tworzyły otworów i fałd.

śr. ocena 5 / głosów 5