Kotły 5. klasy. Nowa jakość na rynku urządzeń grzewczych?

Kotły na paliwa stałe 5. klasy to nie tyle nowa jakość, co rewolucja na rynku urządzeń grzewczych. Z początkiem lipca bieżącego roku wszedł w życie zapis zakazujący sprzedaży kotłów o niższej klasie. Oznacza to, że obecnie inwestorom nie przysługuje już prawo wyboru w kwestii tego, w jakim stopniu nowy system grzewczy będzie oddziaływał na środowisko. Jakie dokładnie normy muszą spełniać nowoczesne kotły?

kociol-na-pellet

Europejska norma EN 303-5:2012 opisuje dokładnie wymagania dla kotłów na paliwa stałe. Szczególną rolę odgrywają w niej wymagania odnośnie emisji i sprawności kotłów na paliwa stałe. Poprzednia wersja normy wyróżniała zaledwie 3 klasy emisyjne, obecnie natomiast klas mamy 5, przy czym do obrotu można dopuszczać wyłącznie urządzenia grzewcze spełniające wymagania dla klasy najwyższej.

5. klasa emisji – co się zmieniło?

Dla ustalenia klasy emisji kotła konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych m.in. pod kątem zawartości tlenku węgla w spalinach i pyłu. W przypadku 5. klasy wartości te są obniżone kilkukrotnie względem normy obowiązującej jeszcze we wrześniu 2017 r. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe).

Jeśli chodzi o tlenek węgla, wartość graniczna zmniejszyła się aż sześciokrotnie. Norma z 2012 roku ustalała ją na 3000 mg/m3, natomiast obecnie nie może przekraczać 500 mg/m3. Graniczna wartość gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) spadła z 100 mg/m3 do 20 mg/m3, zaś pyłu dla paliw kopalnych z 125 mg/m3 do 40 mg/m3.

Nie tylko emisja, ale też sprawność kotła

Jednak aby dany kocioł grzewczy mógł zakwalifikować się do klasy 5., nie wystarczą doskonałe parametry emisyjne. Dane urządzenie musi też wykazywać się najwyższą sprawnością. Sprawność kotła na paliwo stałe ustala się w odniesieniu do jego mocy za pomocą specjalnego wzoru.

Z punktu widzenia użytkownika, zakup kotła spełniającego 5. klasę sprawności oznacza realną oszczędność w eksploatacji. Przykładowo, aby kocioł o mocy 20 kW mógł zakwalifikować się do najwyższej klasy, musi on osiągnąć sprawność na poziomie co najmniej 88,3%.

Budowa kotłów grzewczych 5. klasy

Kotły spełniające wymagania 5. klasy konstrukcyjnie odbiegają od montowanych jeszcze niedawno kotłów klas 3. i 4. Dla uzyskania sprawności powyżej 88% konieczne jest rozbudowanie jego powierzchni i właściwa modyfikacja przebiegu kanałów spalinowych.

W niektórych modelach sięga się po zawirowywacze, które ułatwiają wymianę energii między spalinami i wodą kotłową. Bez względu na sposób, w jaki osiąga się większą sprawność, skutkiem zawsze jest zwiększenie gabarytów urządzenia grzewczego.

Sporym wyzwaniem dla inżynierów jest także uzyskanie emisji pyłu nieprzekraczającej 40 mg/m3. W przypadku kotłów na ekogroszek, konieczne okazało się skonstruowanie kanałów spalinowych w taki sposób, by pył osadzał się we wnętrzu kotła. W tym celu zastosowano konstrukcje, umożliwiające częste zmiany kierunku przepływu spalin. Takie kotły znajdziesz w ofercie sklepu 499.pl.

Choć zakup kotła 5. klasy wiąże się z większą inwestycją początkową, w perspektywie długoterminowej jest to wydatek jak najbardziej opłacalny. Większa wydajność kotła oznacza niższe koszty opału w wielu kolejnych sezonach grzewczych, a mniejsza emisja spalin – poprawę jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

śr. ocena 5 / głosów 7