Jakie smary sprawdzają się w procesach centralnego smarowania?

Ograniczenie tarcia powstającego we wszystkich układach mechanicznych, w których znajdują się elementy ruchome, jest najlepszą metodą na zmniejszenie zużycia poszczególnych części oraz redukcję towarzyszącego temu zjawisku wytwarzania ciepła. Najbardziej efektywnym sposobem na osiągnięcie tego celu będzie wykorzystanie układów centralnego smarowania, co gwarantuje optymalne warunki pracy i prawidłową aplikację środka smarnego.

Układ centralnego smarowania

W jaki sposób pracują układy centralnego smarowania?

Dostarczanie smaru do poszczególnych elementów maszyn i urządzeń może się odbywać na różne sposoby. Wśród nich znajduje się najprostsze, lecz najmniej efektywne smarowanie ręczne, a także smarowanie automatyczne z zastosowaniem smarownic instalowanych w określonych miejscach oraz użycie układu centralnego smarowania. W takim przypadku dostarczanie środka smarnego odbywa się za pośrednictwem układu wykorzystującego podawanie ciśnieniowe. Odpowiedni środek jest rozprowadzany przewodami za sprawą pompy obiegowej. System jest wyposażony w specjalne rozdzielacze, które zajmują się dozowaniem właściwej ilości smaru i kierują go do właściwego punktu smarowania.

Jakie rodzaje smarowania będą najlepsze?

Typ smarowania zależy od konstrukcji urządzenia oraz jego parametrów pracy. Istnieje możliwość zastosowania systemu cyrkulacyjnego, w którym smar jest po użyciu z powrotem przesyłany do zbiornika oraz smarowania ubytkowego, w którym użyty środek smarny jest tracony. Zaletą rozwiązania ubytkowego jest możliwość dostarczania środka o odpowiednich parametrach. Plusem stosowania cyrkulacji będzie jednak efektywne chłodzenie elementu roboczego, a także możliwość wypłukiwania zanieczyszczeń i gromadzącej się wody. Jakość środka smarnego można zapewnić dzięki właściwej filtracji. Układy centralnego smarowania różnią się także swoim sposobem funkcjonowania, który może się opierać o działanie impulsowe, progresywne, a także jedno- dwu- lub wieloliniowe. Popularne są też rozwiązania natryskowe oraz olejowo-powietrzne.

Jakie smary są stosowane w systemach smarowania centralnego?

Dobór smaru i jego parametrów jest ściśle uzależniony od potrzeb występujących w konkretnym punkcie. Liczyć się będzie temperatura pracy, warunki zewnętrzne, zapylenie, kontakt z wodą i występowanie wibracji. Znaczenie mają też istniejące uszczelnienia, stan maszyny oraz występujące obciążenia. Szeroki wybór urządzeń do centralnego smarowania można znaleźć w ofercie firmy Układy Centralnego Smarowania UCS, specjalizującej się w technice smarowania i dystrybucji sprzętu DROPSA.

śr. ocena 0 / głosów 0