Jak skarpować ziemię przy pomocy koparki?

Skarpowanie ziemi to proces polegający na przeprowadzaniu prac ziemnych mających na celu modyfikację ułożenia terenu. Dość częstym urządzeniem wykorzystywanym do ich wykonania jest koparka. Jest to najczęściej spotykana maszyna na placach budowy, która umożliwia sprawne zrealizowanie zadania. Nasypy ziemne w formie skarp wykonuje się np. przy projektach inżynierskich czy budowie infrastruktury. Jak prawidłowo skarpować ziemię?

Koparko-ładowarka

Skarpowanie przy udziale koparki – jak wygląda?

Wykonanie skarpowania ziemi na dużych placach budów wiąże się z koniecznością zrealizowania ogromu prac ziemnych. Pozornie nie są one skomplikowane, jednak czas ich ręcznego przeprowadzenia byłby znacznie dłuższy niż w przypadku wykorzystania specjalistycznego sprzętu.

Pomocne okazują się ciężkie maszyny budowlane, w tym koparki, które po wyposażeniu w odpowiednie łyżki o wyprofilowanej budowie ułatwiają wykonanie tego typu nasypów – wyjaśnia ekspert z firmy eM-Tech Sp. z o.o.

Przy realizowaniu tego typu prac należy pamiętać, że istnieją odpowiednie zalecenia dotyczące pochylenia wykonanej skarpy, które są różne dla różnych kategorii gruntów, ale też inne w zależności od szerokości i głębokości dna wykopu. I tak np. dla gruntu kat. I-II o szerokości wykopu do 3 m i głębokości również do 3 m pochylenie skarby powinno wynosić 1:1.

Jak bezpiecznie wykonywać prace?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac ziemnych o wykopach powyżej 1 m należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie miejsca. Im większa głębokość, tym dokładniejsze muszą być zabezpieczenia wykopu przed osunięciem się ziemi – w tym zakresie pomocne jest nie tylko rozparcie, ale też skarpowanie brzegów wykopów.

Po zdecydowaniu się na przeprowadzenie skarpowania przy wykorzystaniu koparek kołowych lub gąsienicowych ważne jest zwrócenie uwagi na rodzaj terenu. W przypadku obszarów podmokłych dobrze nawodnionych gruntów czy też prowadzeniu prac na terenach osuwisk konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich obliczeń statyczności, których wyniki jasno określą prawidłowe, i co najważniejsze – bezpieczne nachylanie skarpy. Obliczenia te są konieczne do przeprowadzenia również w sytuacji, gdy głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 metry.

Należy pamiętać, że skarpowanie ziemi może również doprowadzić do osuwiska podłoża. Z tego też względu należy właściwie zabezpieczyć przestrzeń. Pomocne w tym celu są specjalne murki lub nieco mniej profesjonalne rozwiązanie – kamienie rozłożone po całości skarpy, które będą chronić przed powstaniem osuwiska.

śr. ocena 0 / głosów 0