Jak mierzyć natężenie światła?

Wykonując pomiary wartości oświetleniowych, najczęściej mierzy się natężenie światła. Jest to ilość światła wysłanego od źródła i odbitego od różnego rodzaju przeszkód, takich jak ściany, meble, czy elementy konstrukcyjne, która dotarła do określonego miejsca. Pod nazwą natężenie światła kryje się także wartość oświetleniowa zalecana do różnych pomieszczeń i rodzajów wykonywanych w nich czynności. Jak więc mierzy się natężenie światła i jakimi zasadami należy się kierować, aby pomiar był jak najbardziej dokładny?

Jak poprawnie mierzyć natężenie światła?

Pomiary natężenia światła wykonuje się miernikiem zwanym luksomierzem. Aby jednak wynik był dokładny nie wystarczy profesjonalny sprzęt. Trzeba kierować się ścisłymi zasadami, które pozwolą na precyzyjne określenie wartości natężenia światła. Należy także zapoznać się z tym, jaki wpływ na dokładność pomiaru mają rozmaite zjawiska niezależne od nas. Pierwszą kwestią, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę jest czystość głowicy miernika. Musimy bowiem upewnić się, że jest ona czysta, a po włączeniu urządzenia sprawdzić, czy wskaźnik pokazuje zero. Istotne jest także, aby pomiaru dokonywać w warunkach ściśle określonych przez producenta. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza latem i zimą, kiedy na zewnątrz urządzenie jest wystawiane na skrajne temperatury. Wykonując pomiar natężenia światła, powinniśmy także uważać, aby nie zasłaniać źródła światła. Najlepiej będzie, jeśli położymy miernik w miejscu pomiarowym i odsuniemy się od niego. W przypadku, gdy nie mamy takiej możliwości, możemy po prostu trzymać urządzenie w wyciągniętej ręce w kierunku padania światła. Dość ważne jest też, aby ubrać się na czarno, gdyż białe ubranie może wpłynąć na wyniki pomiaru. Jeśli mamy zamiar zmierzyć natężenie światła elektrycznego musimy także zadbać o to, aby odizolować je od światła naturalnego. Tego typu pomiary najlepiej jest wykonywać w nocy. Wynika to bezpośrednio z faktu, że światło dzienne jest zmienne, więc aby otrzymać wiarygodne wyniki, należy odczekać 30 minut, aż źródło światła osiągnie pełną moc. Natomiast luksomierz do mierzenia natężenia światła musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania.

Jak wartość natężenia światła ma się do komfortu pracy?

Wbrew pozorom pomiary natężenia światła są bardzo ważne i istotne zwłaszcza w miejscach pracy. Jakość oświetlenia decyduje o komforcie przebywania w pomieszczeniu i wykonywania w nim jakichkolwiek czynności. Jak mówi specjalista z firmy label.pl:

Najbardziej odpowiednie kryteria średniego natężenia światła na polu pracy określa się dla normalnych warunków widzenia. Powinna zostać w nich uwzględniona zdolność do rozróżniania szczegółów, wygoda widzenia, odczucia przyjemnościowe, a także względy bezpieczeństwa, ergonomiczne i ekonomiczne.

Najmniejszą wartością natężenia światła dopuszczalną w zakładach pracy jest 20 lx, jednak w zakładach, gdzie pisze się ręcznie lub na maszynie i wymagane jest ciągle wytężanie wzroku, wartość ta wynosi 50 lx. W pracach precyzyjnych wartość natężenia światła może nawet przekroczyć 1000 lx.

śr. ocena 0 / głosów 0