Etapy montażu rusztowań elewacyjnych

Rusztowania elewacyjne to tymczasowe konstrukcje, bez których trudno wyobrazić sobie wykonywanie wielu prac budowlanych odbywających się na wysokościach. Z ich pomocą pracownicy mogą wygodnie i bezpiecznie wykonywać takie prace jak tynkowanie elewacji czy ogólnie pojętą wykończeniówkę. Aby jednak rusztowanie prawidłowo spełniało swoją funkcję i nie stwarzało zagrożenia dla murarzy oraz otoczenia, musi być prawidłowo zmontowane.

Kto może montować rusztowania?

Należy pamiętać, że do montażu rusztowania na placu budowy mogą być wyznaczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zdobyte podczas specjalistycznych przeszkoleń. Osoby te ponadto powinny dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do rusztowania oraz z indywidualnym projektem, a także znać odpowiednie przepisy i dysponować niezbędnych wyposażeniem. Po zakończeniu prac montażowych rusztowanie musi zostać odebrane przez kierownika budowy, co odnotowuje się w dzienniku budowy.

Przed przystąpieniem do prac montażowych

Wstępem do prac montażowych jest przygotowanie projektu odpowiadającego rozkładowi budynku, przy którym stanie rusztowanie – projekt ten przygotowuje się na podstawie pomiarów budynku lub dostępnej dokumentacji.

Konieczne jest również sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów rusztować – mówi przedstawiciel firmy Euro-Rusztowania – Komponenty pęknięte lub posiadające wgniecenia nie nadają się do użytku.

Montaż rusztowania krok po kroku

Montaż rusztowania rozpoczyna od umiejscowienia podkładów drewnianych, które zapewnią większą stabilność i rozkład ciężaru rusztowania na podłożu. Odległość między podkładami ustalamy, kładąc na ziemi poręcze pojedyncze. Na podkładach ustawiamy podstawki regulowane z nakrętkami opuszczonymi na sam dół gwintu. Następnie na gwinty nakładamy ramy i łączymy je poręczami pojedynczymi na dolnym poziomie – poręcze należy zablokować klinem. Następnie zgodnie z instrukcją montujemy stężenie ukośne, łącząc w ten sposób obie ramy. Teraz możemy przystąpić do montażu pomostów na bolcach (U profilach) ram. Teraz możemy przystąpić do wypoziomowania rusztowania przy pomocy nakrętek podstawek. W ten sposób uzyskujemy tak zwane pole rusztowania, które możemy rozbudowywać, umieszczając w kolejnych podstawkach ramy i łącząc je przy pomocy poręczy, stężeń oraz podestów. Jedno z pól powinno zostać przeznaczone na wykonanie tzw. pionu komunikacyjnego – podest w nim zamontowany powinien posiadać drabinę i klapę wejściową. Po zbudowanie pierwszego poziomu rusztowania można przystąpić do wybudowania kolejnego poziomu z ram, poręczy i stężeń. Poziom każdej kondygnacji na wysokości powyżej dwóch metrów należy zabezpieczyć przy użyciu przy pomocy krawężników poprzecznych i podłużnych oraz poręczy czołowych. Postawione rusztowanie należy ponadto zakotwić do budynku przy pomocy łączników kotwiących – dzięki temu część obciążeń z rusztowania zostanie przekazana na ściany budynku – a także uziemić je.

śr. ocena 0 / głosów 0