Efektywność energetyczna kotłów. Od czego zależy?

Kotły to urządzenia do spalania paliwa stałych, takich jak węgiel drewno czy koks oraz gazowych lub olejowych, w celu podgrzania nośnika ciepła. Najczęściej jest to woda, która krąży w obiegu centralnego ogrzewania. Kocioł oddaje ciepło substancji przenoszącej je, a podgrzana w ten sposób substancja przenoszona jest następnie do grzejnika, gdzie jest wykorzystywana. Bardzo ważna jest […]

Efektywność energetyczna kotłów

Kotły to urządzenia do spalania paliwa stałych, takich jak węgiel drewno czy koks oraz gazowych lub olejowych, w celu podgrzania nośnika ciepła. Najczęściej jest to woda, która krąży w obiegu centralnego ogrzewania. Kocioł oddaje ciepło substancji przenoszącej je, a podgrzana w ten sposób substancja przenoszona jest następnie do grzejnika, gdzie jest wykorzystywana. Bardzo ważna jest efektywność energetyczna urządzeń. Sprawdźmy, od czego zależy.

Aby kocioł działał sprawnie, ważna jest jego efektywność energetyczna, czyli inaczej sprawność. Zależy ona od kilku czynników.

Jakość spalanego paliwa

Efektywność energetyczna kotła zależy przede wszystkim od jakości spalanego w nim paliwa, dlatego nie oszczędzajmy na tym, co ładujemy do kotła. Wysokiej jakości paliwo bowiem pozwoli na wieloletnią, trwałą oraz stabilną eksploatację urządzenia, a także przyczyni się do poprawy stanu powietrza i środowiska. Ponadto im paliwo lepszej jakości, tym mniej będziemy musieli go spalić, aby uzyskać zamierzony efekt, zużywając tym samym mniej energii. Kupując zatem węgiel, zwróćmy uwagę szczególnie na dwa parametry: zawartość części lotnych oraz wskaźnik zdolności spiekania węgla. Im większa zawartość części lotnych, tym łatwiejszy zapłon i szybsze spalanie. Zbyt niska ich zawartość prowadzi z kolei do utraty stabilności procesu spalania, czyniąc go tym samym nieefektywnym. Najlepszym do spalania będzie węgiel płomienny typu 31 oraz gazowo-płomienny typu 32.

Regulacja spalania

Kolejnym elementem, mającym wpływ na efektywność energetyczną kotłów, jest regulacja kotła. Służy ona do regulacji temperatury w pomieszczeniach; gdy w domu jest za zimno, należy podnieść temperaturę wody, gdy za ciepło, obniżyć. Aby jednak kocioł działał jak najbardziej efektywnie, należy utrzymywać temperaturę wody grzewczej na minimalnym, stałym poziomie, gwarantującym komfort cieplny. Pamiętajmy, że kontrola systemów ogrzewania oraz ocena efektywności energetycznej kotłów jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynków. Podczas kontroli ocenia się skład spalin, sprawność kotła oraz jego stan techniczny. Wykonanie tego typu kontroli warto zlecić renomowanej firmie Akint, świadczącej najwyższej klasy usługi dla zarządców, właścicieli oraz administratorów nieruchomości.

Wymiennik ciepła

Oceniając efektywność energetyczną kotłów powinniśmy także wziąć pod uwagę zainstalowany w nim wymiennik ciepła, gdyż żywotność i sprawność kotła zależy głównie od niego. Przede wszystkim należy go regularnie oczyszczać z narostów pyłu, sadzy oraz związków smołowych. Zwracajmy także uwagę, czy wymiennik nie został umieszczony zbyt nisko nad paleniskiem, co wpływa na zanieczyszczenie powierzchni kontaktowych wymiennika, w rezultacie powodując zaburzenia procesu spalania oraz wymiany ciepła.

Kolejnymi elementami, mającymi wpływ na efektywność energetyczną kotłów jest ich konstrukcja, czystość komory spalania oraz izolacja termiczna urządzenia.

śr. ocena 5 / głosów 1