Dodatkowe wyposażenie kotłów c.o. Przegląd rozwiązań

Kotły grzewcze to niezbędny element wyposażenia każdego domu – same również mogą być wyposażane w różnego rodzaje dodatkowe akcesoria. Dodatki te pełnią wiele istotnych funkcji – poprawiają wydajność spalania, zwiększają kontrolę na pracą kotła, poprawiają poziom bezpieczeństwa czy ułatwiają sprzątanie wnętrza kotła. Sprawdźmy, jakie to akcesoria i do czego służą.

Sterownik elektroniczny

Kotły starej daty sterowane są metodą „na oko”, co z jednej strony jest mało komfortowe, z drugiej uniemożliwia utrzymanie stałej temperatury w domu. Zwykle budynek jest niedogrzany w wyniku zbyt małego zasobu paliwa w komorze spalania, albo przegrzany – w takim wypadku oznacza to po prostu zbyt duże zużycie paliwa.

Nowoczesne kotły wyposażane są w elektroniczne sterowniki, pozwalające w wygodny i przede wszystkim bardzo precyzyjny sposób sterować urządzeniem w celu otrzymanie pożądanej temperatury w budynku – mówi Jan Jańczak, jeden z głównych producentów kotłów węglowych na polskich rynku – Sterowniki odpowiedzialne są między innymi za pracę podajnika paliwa oraz wentylatora – na podstawie zaprogramowanej instrukcji dobierają odpowiednie parametry spalania i w ten sposób bilansują zużycie paliwa.

Wentylator

Spalanie węgla jest możliwe tylko przy dostępie do odpowiedniej ilości tlenu – ten wtłaczany jest do komory spalania przy użycia aluminiowego wentylatora. Jak zostało wspomniane wcześniej obroty wentylatora są przez sterownik ustalane na poziomie odpowiednim do ilości paliwa w komorze spalania oraz do pożądanej temperatury.

Czujniki CO

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, powstaje w wyniku spalania paliwa węglowego przy niedostatecznej ilości tlenu. Jest to silnie toksyczny związek chemiczny, który nawet w niewielkich stężeniach jest bardzo groźny dla ludzkiego zdrowia – z początku prowadzi do objawów takich jak silne bóle głowy i wymioty, przy dłuższym kontakcie prowadzi do śmierci. Dodatkowo jest to gaz bezwonny, bezbarwny i niedrażniący, co czyni go jeszcze groźniejszym. Dlatego dla większego bezpieczeństwa kocioł węglowy powinien być wyposażony w czujnik tlenku węgla, który po wykryciu nieszczelności w urządzeniu automatycznie je wyłączy.

Zestaw do czyszczenia

Komora spalania powinna być regularnie oczyszczana z zalegającego w niej popiołu. Co prawda dzisiejsze paliwa węglowe charakteryzują się tym, że zostawiają po sobie niewiele zanieczyszczeń, co pewien czas usunięcie niespalonych resztek jest konieczne. W tym celu używa się zestawu prostych metalowych urządzeń – zgarniacza, łopatki do popiołu oraz pogrzebacza.

śr. ocena 5 / głosów 5