Dobra izolacja gwarantem sprawnego działania instalacji klimatyzacji

Aby system klimatyzacji działał bezawaryjnie przez długi czas, a przy tym pobierał optymalne ilości energii, należy zadbać o kilka czynników. Chodzi tu przede wszystkim o właściwy dobór samych urządzeń, ich prawidłowy montaż, a także regularną konserwację. Nie mniej istotna jest jednak również skuteczna izolacja całego systemu, dzięki której może on sprawnie funkcjonować.

Dobra izolacja gwarantem sprawnego działania instalacji klimatyzacji

Izolacja termiczna

Jej zasadniczym zadaniem jest ograniczenie strat energii cieplnej spowodowanych różnicą pomiędzy temperaturą krążącego w systemie klimatyzacji czynnika chłodniczego a temperaturą otoczenia. Jeśli pożądana temperatura jest wytracana „gdzieś po drodze” między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną klimatyzatora, musi on wówczas intensywniej pracować, aby te straty wyrównać. Pobiera zatem więcej energii niż potrzeba, co podnosi koszty eksploatacji systemu, a w dodatku działa na wyższych obrotach, niż zakładały pierwotne ustalenia, co prowadzi do szybszego zużycia całej instalacji.

Należy więc tę ostatnią odpowiednio zaizolować. Grubość otuliny wykonanej z właściwego materiału nie jest przy tym aż tak istotna, jak zadbanie o to, by w warstwie izolacji nie było przerw, szczelin ani mostków termicznych (np. przy ścianach). – Łatwiej jest ich uniknąć, jeśli otulina cechuje się pewną elastycznością – mówi ekspert z wykonującej izolacje przemysłowe firmy Izoserwis. – Jej montaż przebiega wtedy sprawniej, maleje ryzyko niedociągnięć. Nawet w przypadku skomplikowanych układów przewodów – dodaje.

Zabezpieczenie przed wilgocią

Specyfika działania systemu klimatyzacji stwarza pewne zagrożenie w postaci skraplania się wody na powierzchni elementów wchodzących w skład tego systemu. Prowadzić to może do korozji, a w efekcie do awarii całej instalacji, jak również do zawilgocenia podwieszanych stropów, którymi ona przebiega. Zawilgocenie samej warstwy izolacyjnej zaś skutkuje znacznym pogorszeniem jej właściwości.

Z tego powodu w izolacji systemów klimatyzacji korzysta się przede wszystkim z materiałów o strukturze zamkniętokomórkowej (a nie włóknistej, jak w innych rodzajach izolacji), cechujących się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz wysokim stopniem odporności na dyfuzję pary wodnej. W roli tej sprawdzają się m.in. pianki polietylenowe, poliuretanowe i polistyrenowe, a także kauczuk syntetyczny.

Ochrona samej izolacji

Otuliny często zabezpiecza się dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem czynników atmosferycznych oraz substancji szkodliwych dla warstwy izolacyjnej, co ma znaczenie przede wszystkim w przypadku przewodów biegnących na zewnątrz budynku. Służą do tego choćby laminaty aluminiowe wzmocnione podkładem PCV lub specjalna foliapoliolefinowa. Skutecznie chroniona izolacja to z kolei zabezpieczenie samego systemu klimatyzacji, a więc też wydłużenie jego ogólnej żywotności.