Czym są i jakie mają znaczenie suche piony?

Już około 10 lat temu administratorzy wieżowców w całym kraju dowiedzieli się, że czekają ich nowe wydatki. We wszystkich budynkach muszą powstać mokre piony, a więc rury, które stale są wypełnione wodą. Jak do tej pory w wysokich budynkach wystarczały wyłącznie puste rury, które biegły przez wszystkie kondygnacje – suche piony, do których strażacy w razie pożaru podłączali wąż z wodą. Co warto wiedzieć o suchych pionach?

suchy-pion

Definicje ze słownika pożarniczego

Według słownika pożarniczego suchy pion to urządzenie wodne, które przeznaczone jest do szybkiego podania wody na wyższe kondygnacje sprzętem straży pożarnej. Państwowa Straż Pożarna przeprowadzała badania i analizowała doświadczenia, co wykazało, że suche piony miały znikomą przydatność do działań ratowniczo-gaśniczych. Spowodowało to rezygnację z tego rozwiązania.

Suche piony często były niesprawne, nieszczelne, czy zdekompletowane, dlatego też dziś mamy obowiązek zapewnienia nawodnienia pionów, które zasilają wodociągową instalację przeciwpożarową. W tym przypadku administrator budynku nie może sobie pozwolić na żadne nieszczelności, tym bardziej zdekompletowanie części pionu z wiadomych względów – byłyby one widoczne od razu. Wymagane minimalne średnice pionów instalacji często zmieniały się na przestrzeni lat, i tak na przykład wg normy PN-69/B-02861 średnica suchego pionu to było 80 mm dla budynków mieszkalnych o wysokości 15-55 m, a 100 mm dla budynków administracyjnych o wysokości 15-25 m. Norma PN-B-02865:1997 mówi o suchych pionach o średnicy 65 mm dla budynków mieszkalnych o wysokości 15-55 m i o pionach nawodnionych o średnicy 80 mm dla „budynków wysokich”, nie określając konkretnie ich wysokości.

Hydranty wewnętrzne

Polskie normy dokładniej określają kwestie hydrantów wewnętrznych. Hydranty wewnętrzne definiowane są jako urządzenia do zwalczania pożaru w budynkach. Składają się one z tzw. zwijadła z dostarczaną centralnie wodą, zaworu ręcznego, prądownicy z zaworem zamykającym, węża oraz prowadnicy do niego, jeśli jest to konieczne.

Szafki hydrantowe z wężem półsztywnym powinny być umieszczane w łatwo dostępnych strefach, na przykład przy drzwiach – mówi nam przedstawiciel firmy Bogdan Gil z Bielska-Białejto szybka, pierwsza pomoc przy zwalczaniu pożaru przed przyjazdem Straży Pożarnej.

Tłoczone węże do hydrantów wewnętrznych o średnicy 25 lub 52 mm mają wkładki z PCV, lub poliuretanu. Ich długość to 15 lub 20 m. Suche piony teoretycznie powinny być już wycofane, jednak w niektórych budynkach nie zostały jeszcze zastąpione przez piony nawodnione. Kwestia hydrantów jest bardziej klarowna, a administratorzy bardziej dbają o ich montaż.

śr. ocena 5 / głosów 5