Na czym polegają prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe są specyficznym rodzajem robót budowlanych. Przepisy ich dotyczące zostały określone w ustawie Prawo Budowlane z roku 1997. Prace rozbiórkowe, obok montażu, przebudowy i remontu są podstawowym elementem robót budowlanych. Polegają na demontażu, usunięciu danego obiektu z miejsca, w którym był on uprzednio wzniesiony.

burzenie

Kto wykonuje prace rozbiórkowe?

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe można w teorii przeprowadzić samodzielnie. Jednak należą one do dość niebezpiecznych, dlatego na ogół zajmują się nimi wyspecjalizowane firmy, takie jak na przykład KBS Diament. Należy przy tym pamiętać, że rozbiórka i wyburzenie budynku to nie to samo. Podczas rozbiórki wybrane elementy konstrukcyjne można wykorzystać ponownie. W przypadku wyburzenia celem jest z kolei całkowita destrukcja obiektu budowlanego. Nie wszystkie prace można też wykonać ręcznie – prawie zawsze konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu w postaci dźwigów czy spychaczy. Do burzenia większych obiektów wykorzystywane są też tzw. kule wyburzeniowe.

Warunki do wykonania prac rozbiórkowych

Jeszcze do niedawna do przeprowadzenia prac rozbiórkowych konieczne było specjalne pozwolenie. Po nowelizacji Prawa Budowlanego sprawa jest nieco łatwiejsza – rozbiórki można dokonać na podstawie zgłoszenia, ale nie dotyczy to wszystkich budynków; w przypadku budynków większych, do budowy których potrzebne jest pozwolenie, konieczne jest uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac rozbiórkowych czy wyburzeniowych. Urząd ma na wydanie takiego pozwolenia 65 dni. Podobnie jak w przypadku budowy, potrzebny jest w tym przypadku dziennik rozbiórki oraz tablica informacyjna. Sprawa komplikuje się, gdy dany budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Dlatego warto zatrudnić do tego profesjonalną firmę, aby oszczędzić sobie nerwów i zbędnych komplikacji.

Jak przygotować budynek

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych czy wyburzeniowych w obiekcie trzeba odłączyć wszelkie media. Klasyczne budynki o jednej lub dwóch kondygnacjach wyburza się poprzez ich podkopywanie za pomocą koparki hydraulicznej. Wówczas budynek może zawalić się w jednym określonym kierunku. Potem pozostaje jedynie uprzątnięcie terenu. Duże obiekty budowlane burzy się na ogół przez implozję, która polega na użyciu materiałów wybuchowych. To metoda szybka i bezpieczna, ale wymaga oczywiście zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Z oczywistych względów wykorzystywana jest jedynie przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników firm budowlanych i remontowych.

śr. ocena 5 / głosów 1