Zastosowanie żwiru suszonego w budownictwie

Żwir to materiał powszechnie wykorzystywany w budownictwie, do celów pośrednich i bezpośrednich. Zastosowanie tych kruszyw kojarzy nam się przede wszystkim z budownictwem infrastrukturalnym – stanowią składnik mieszanki betonowej, a dodatkowo wykonuje się z nich na przykład nasypy i podbudowy. W naszym artykule skoncentrujemy się na żwirze suszonym oraz jego zastosowaniu w budownictwie i nie tylko.

zwir-suszony

Żwir suszony do produkcji polimerobetonów

Suszone żwiry i piaski to kruszywa o wysokim współczynniku sferyczności ziaren, które świetnie wypełniają przestrzeń, idealnie łącząc się z różnymi spoiwami. Naturalne kruszywa, których krągłości ziaren nie są modyfikowane po wydobyciu, to świetne kruszywa do produkcji nowoczesnych polimerobetonów. Firmy, które zajmują się eksploatacją i dystrybucją suszonego żwiru, bardzo często przeprowadzają specjalne i dokładne badania geologicznie, by móc zaoferować swoim klientom produkty o najwyższych standardach jakościowych. A czym właściwie dokładnie jest polimerobeton? Podstawą tego produktu są żywice oraz mieszanka piaskowo-żwirowa wysokiej jakości. Należy podkreślić, że bardzo ważna jest zawartość kwarcu w kruszywie – wpływa mocno na ostateczną jakość materiału, a konkretniej odporność mechaniczną, twardość, stopień ścieralności oraz nieprzepuszczalność dla cieczy po związaniu. W tradycyjnym betonie spoiwem jest oczywiście cement, który kojarzy nam się z materiałem bardzo odpornym. Warto jednak podkreślić, że w rzeczywistości polimerobeton oparty na żywicach jest materiałem bardziej wytrzymałym, dlatego zaczyna zyskiwać coraz więcej zwolenników.

Inne zastosowanie suszonego żwiru

Żwir suszony i piasek znajdują zastosowanie także w chemii budowlanej. Jak mówi nam przedstawiciel firmy SANDMIX z Chrościc, do produkcji tynków, suchych zapraw, czy klejów oraz systemów dociepleń również stosowane są kruszywa naturalne wysokiej jakości. W ofertach producentów możemy znaleźć mnóstwo różnych rodzajów żwirów i żwirków, nie tylko materiały nazywane suszonymi, ale też żwiry i żwirki płukane, techniczne, specjalne, frakcyjne, akwarystyczne, kolorowe, na podbudowę itd. Deklaracje właściwości użytkowych, które powinny mieć wszystkie kruszywa, określają ogólnie zastosowanie poszczególnych wyrobów. Możemy też zapoznać się z dokładniejszymi właściwościami, na podstawie których możemy wybrać materiał odpowiedni do naszego zapotrzebowania. Deklaracja wskazuje wymiar kruszywa, gęstość ziaren, kategorię uziarnienia, zawartość i jakość pyłów, nasiąkliwość, a nawet całkowitą zawartość siarki. Podsumowując, zastosowanie żwiru suszonego w budownictwie obejmuje nie tylko prace przy budowie dróg, a jest o wiele większe.

śr. ocena 5 / głosów 5