Zastosowanie złączy kablowych

Złącza kablowe są jednym z ważniejszych elementów sieci elektroenergetycznej. Znajdują zastosowanie między innymi przy rozdziale energii elektrycznej, kiedy konieczne jest doprowadzenie energii od dostawcy do instalacji budynku. Wykorzystywane są również jako zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami, a także do wielu innych zastosowań, którym przyjrzymy się bliżej w niniejszym artykule.

Zazwyczaj instalowane są na zewnątrz budynków, we wnękach lub na stanowiskach wolnostojących, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dzięki temu zapewniony jest wygodny dostęp do ich obsługi.

Rodzaje i charakterystyka złączy kablowych

Na początku warto wspomnieć o podstawowych parametrach oraz typach złączy instalacji elektrycznej. Złącza kablowe rozdzielają energię pomiędzy dostawcą a instalacją elektryczną danego obiektu. Instalacja może mieć więcej niż jedno złącze, jednak zaleca się, aby każda z nich była podłączona oddzielne. Możliwe jest jednak zastosowanie jednego przyłącza do podłączenia instalacji budynków szeregowych lub tak zwanych bliźniaków.

Złącza umożliwiają zasilenie odbiorcy w energię elektryczną za pomocą wewnętrznej linii zasilającej. Od złącza może wychodzić więcej niż jedna wewnętrzna linia zasilająca, jednak wówczas konieczne jest wyposażenie instalacji w rozdzielnicę główną, która będzie zabezpieczała wszystkie linie lub obwody administracyjne. Taka sytuacja dotyczy najczęściej budynków wielorodzinnych. W pobliżu powinna znajdować się także główna szyna wyrównawcza, do której podłączone są wszystkie metalowe instalacje oraz elementy połączone z ziemią, na przykład instalacja odgromowa.

W zależności od zastosowania wyróżnia się trzy typy złącz instalacji elektrycznej: węzłowe, przelotowe oraz końcowe. Obok złącz kablowych występują również przyłącza napowietrzne.

Złącze kablowe – element łączący oraz zabezpieczający

Jak już wspomnieliśmy złącza kablowe znajdują zastosowanie jako połączenie sieci rozdzielczej z obiektem. Tym samym umożliwiają przesyłanie energii bezpośrednio lub za pomocą linii wewnętrznych. Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego są wykorzystywane. Przyłącza dodatkowo chronią całą instalację elektryczną obiektu przed niespodziewanym przeciążeniem lub zwarciem w sieci niskiego napięcia.

Ze względu na ważną rolę, którą pełnią, złącza kablowe muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz degradację, a także odpowiednio izolowanych. Obudowa może być więc wykonana z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym lub blachy aluminiowej, a także dodatkowej warstwy izolacyjnej. Obudowa może być również lakierowana lub malowana proszkowo, dla zapewnienia jeszcze większej odporności. Wielkość złącza zależy od potrzeb – hurtownia elektryczna Elektrotek z Opola oferuje złącza dostosowane do indywidualnych potrzeb, ilości wyposażenia oraz ich rodzaju. Dzięki temu można dopasować je do potrzeb konkretnej instalacji, zapewniając bezpieczny przepływ energii, niezbędnej dla prawidłowego działania instalacji elektrycznej w budynku.

śr. ocena 0 / głosów 0