Wymienniki ciepła w centralach z odzyskiem ciepła

Wymienniki ciepła w centralach z odzyskiem ciepła możemy podzielić na kilka kluczowych rodzajów. Podziału można dokonać przede wszystkim ze względu na specyfikę konstrukcji urządzeń oraz ich zastosowanie.

Rodzaje wymienników ciepła

  • Najczęściej stosowane są wymienniki ciepła krzyżowe. Świeże powietrze z zewnątrz i powietrze usuwane przepływają w nich w przeciwnych kierunkach pomiędzy specjalnymi płytami. Ich zaletą jest przede wszystkim niski koszt produkcji i brak konieczności doprowadzania energii elektrycznej do urządzenia. Dodatkowym atutem jest rozdzielenie strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego. Do wad zaliczamy możliwość szronienia przy temperaturach poniżej -5°C.
  • W wymiennikach przeciwprądowych strumienie powietrza przepływają równolegle w przeciwnych kierunkach. Ich zaletą jest możliwość całkowitego wyeliminowania problemu szronienia. To coraz częściej stosowane rozwiązanie w budynkach jednorodzinnych.
  • Wymienniki ciepła obrotowe to znacznie droższe rozwiązanie. Składają się z obudowy, w której wnętrzu obraca się wirnik z masą akumulującą ciepło. Masa składa się z płyt miliporowych i folii aluminiowej, które tworzą sieć kanalików do przepływu powietrza. Wirnik może obracać się z prędkością od 10 do 20 obrotów na minutę. Za sprawą stałego kierunku obrotu możliwe jest ogrzanie każdego kanalika powietrzem usuwanym, a następnie chłodzenie powietrzem pobieranym. Główną zaletą wymiennika obrotowego jest wysoka sprawność odzysku ciepła, której wartość dochodzi nawet do 90%. Ich konstrukcja pozwala nie tylko na odzysk ciepła, ale również wilgoci. Co ważne, kiedy wymiennik obrotowy zostanie przykryty substancją higroskopijną, zimą będzie ona odbierała wilgoć z powietrza usuwanego i przekazywała ją do świeżego powietrza. Świeże powietrze po przegrzaniu jest jednak przesuszone, dlatego wymiennik ciepła dodatkowo je nawilża, co dodatkowo poprawia jego jakość. Za sprawą możliwości regulacji prędkości obrotowej można zmieniać wydajność urządzenia, unikając zamarzania wilgoci na powierzchni wymiennika.