Wpływ odpadów na środowisko naturalne

Każdy odpad, który produkujemy, wpływa na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Gdybyśmy pozostawili odpady same sobie, rozkładałyby się nawet do kilku tysięcy lat. W ten sposób bardzo szybko zaśmiecilibyśmy ziemię do tego stopnia, że nie sposób byłoby funkcjonować normalnie na naszej planecie.

Skażenie środowiska

Przeciętny mieszkaniec Europy produkuje w ciągu roku prawie pół tony śmieci. Przetwarzanie odpadów pozwala zmniejszyć ich ilość na składowiskach śmieci. Jednak wciąż wiele ton trafia w wyznaczone miejsca, gdzie śmieci są składowane. I w tych właśnie punktach, z wielkich gór odpadów, pod wpływem odpadów biodegradowalnych oraz na skutek działania mikroorganizmów, wydziela się metan, który jest jedną z przyczyn zachodzących zmian klimatycznych. Czasami dochodzi także do zanieczyszczenia gleby lub wody.

Jeśli gospodarka odpadami prowadzona jest niewłaściwie, mogą ucierpieć całe ekosystemy. Odpady wyrzucane do morza szkodzą zwierzętom, które połykają część śmieci lub zaplątują się w nie, co znacznie zmniejsza szanse przeżycia.

Przetwarzanie również ma wpływ

Zarządzanie odpadami i przetwarzanie również wpływa na środowisko. Z jednej strony zmniejsza ilość śmieci, a tym samym niweluje część negatywnych skutków dla środowiska. Z drugiej strony, odpady, które chcemy przetworzyć, również trzeba załadować, przetransportować, przerobić, co powoduje przede wszystkim wydzielanie większych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli jednak mamy wykonać bilans zysków i strat, to przetwarzanie odpadów wciąż rysuje się jako zdecydowanie korzystniejsze niż składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.

Ponadto zarządzanie przetwarzaniem odpadów wymaga odpowiednich maszyn i narzędzi dostarczanych przez sprawdzone firmy, np. PRECIA MOLEN.

Ekologiczne rozwiązanie

Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości produkowanych odpadów. Dzięki temu mniej ich będzie zarówno na wysypiskach, jak i w zakładach przetwarzających odpady. W tym celu ogranicza się na przykład dostępność reklamówek w sklepach na rzecz wielorazowych toreb płóciennych. Mimo wszystko, przed nami jeszcze długa droga, a najlepiej zacząć zmiany od siebie.