Warunki przewozu ładunków promem

Choć dla osób niezwiązanych z tematyką transportu i logistyki może to być zaskoczeniem, aż 4/5 wszystkich towarów w handlu światowym, transportowane jest drogą morską. Tak wysoka pozycja transportu morskiego w statystyce ogólnej przewozu dóbr wynika z faktu, że jednostki pływające są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z transportem ładunków z najrozmaitszych grup towarowych, w tym również materiałów sypkich i niebezpiecznych.

transport-morski

Dlaczego wybrać transport morski?

Statki obsługujące żeglugę liniową, a więc najczęściej promy, dają możliwość realizacji terminowych dostaw towarów do klientów znajdujących się za wielką wodą, np. na Wyspach Brytyjskich czy w Skandynawii. Chociaż dzięki dostępnej dziś, świetnej infrastrukturze drogowej,  m.in. imponującym tunelom i mostom, możliwe jest dotarcie do tych miejsc również drogą lądową, przewóz ładunków promem okazuje się zawsze rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia ekonomii.

Transport ładunków promem może być realizowany w specjalnych kontenerach lub bezpośrednio na samochodach ciężarowych. Gdy przeprawa jest tylko etapem transportu kombinowanego, spedytor ma możliwość wyekspediowania towaru na ciężarówce (skład ciągnik z naczepą), w samochodzie typu van, ale także samej naczepy lub wagonu kolejowego, które zostaną odebrane w docelowym porcie.

Bardzo duża przestrzeń załadunkowa na promach umożliwia także transport towarów ponadgabarytowych i nietypowych, a nawet niebezpiecznych, przy czym w takich sytuacjach szczególnie ważny jest prawidłowy załadunek, w związku z czym armator potrzebuje od swoich klientów wszelkich informacji niezbędnych do organizacji bezpiecznej przeprawy.

Warunki przewozów  promowych

Szczegółowe warunki przewozu ładunku promem ustala armator. Ponieważ polskie porty obsługiwane są przez kilka firm, zawsze przed rezerwacją promu warto zapoznać się z regułami, obowiązującymi u danego przewoźnika. Warunki przewozu najważniejszych armatorów, takich jak Polska Żegluga Bałtycka, UnityLine, DFDS i P&O Ferries dostępne są na stronie działu promowego BOTRANS.

Warunki przewozu określane przez armatora dotyczą m.in. zagadnień związanych z czasem, w jakim ładunek musi być gotowy do rozpoczęcia podróży, możliwości udostępniania zasilania elektrycznego ładunkom przewożonym w pojazdach chłodniczych, a także dokładnego zakresu odpowiedzialności przewoźnika za powierzony mu towar.

Kolejną ważną kwestią są wymogi armatora względem sposobu opakowania ładunków transportowanych promem oraz ustalenia co do sposobu postępowania z ładunkiem w różnych okolicznościach, jakie mogą zaistnieć podczas przeprawy. Regulamin określa także dokładnie rodzaje ładunków, które mogą być przewożone na promie oraz ewentualne sposoby odstąpienia od ograniczeń związanych z charakterem przewożonego towaru.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy armator przygotowuje własny regulamin warunków przewozu ładunków promem, dlatego zastanawiając się nad rezerwacją biletu zawsze najlepiej jest skonsultować się ze specjalistą.

śr. ocena 8.3 / głosów 3