Utylizacja materiału szalunkowego. Kiedy jest konieczna?

Wśród materiałów oddawanych do utylizacji, duży odsetek stanowią odpady budowlane. W Unii Europejskiej wytwarza się ich aż 30%. Jednym z nich są wykorzystywane podczas budowy domu materiały szalunkowe. Są to wszelkiego rodzaju deski, które często nie nadają się do ponownego wykorzystania. Z tego powodu oddaje się je do utylizacji. Kiedy działanie takie jest konieczne? O tym w poniższym artykule.

szalunki

Sposoby utylizacji materiału szalunkowego

Budując lub remontując dom, nie sposób ominąć kosztów utylizacji odpadów budowlanych. Z każdym rodzajem materiału budowlanego postępuje się nieco inaczej, jednak wszystkie nie nadające się do ponownego wykorzystanie poddaje się procesowi utylizacji. Jest to działanie mające na celu zastosowanie odpadów jako surowce wtórne. Do najpopularniejszych metod utylizacji zalicza się:

  • recykling,
  • kompostowanie,
  • produkcję biogazu,
  • spalanie,
  • przetwarzanie.

Tego typu proces obejmuje między innymi utylizację materiałów szalunkowych . Są to odpady budowlane, które poprzez nieodwracalne uszkodzenia, nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Kiedy utylizacja materiału szalunkowego jest konieczna?

Każdy materiał budowlany, prędzej czy później nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Aby trwale się go pozbyć, należy poddać go procesowi utylizacji. Często, chcąc zaoszczędzić na remoncie czy budowie domu, odpady wyrzuca się do pobliskiego lasu. Jest to działanie absolutnie zakazane i grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – informuje pracownik firmy Doka, oferującej między innymi utylizację odpadów szalunkowych.

Utylizacja staje się konieczna, kiedy odpady są uciążliwe i zalegają na placu budowy oraz kiedy ich ponowne wykorzystanie jest niemożliwe. Jest to problem pojawiający się przy każdym remoncie oraz budowie. W przypadku, gdy ich wykonawcą jest właściciel nieruchomości, odpady budowlane uznaje się jako komunalne i oddanie ich do utylizacji nie wymaga dodatkowych opłat.

Prawidłowa utylizacja jest konieczna także dla ochrony środowiska naturalnego. W dzisiejszych czasach modna stała się właściwa gospodarka różnorodnymi odpadami. Jedną z jej zasad jest unieszkodliwienie odpadów, które nie nadają się do odzysku zgodne z zasadami ochrony środowiska. Dlatego też istotne znaczenie ma segregacja umożliwiająca odseparowanie od siebie różnych rodzajów śmieci.

Materiały szalunkowe są jednym z rodzajów odpadów, które bardzo często nie mogą być wykorzystane w dalszym remoncie czy budowie domu. Są bowiem podatne na różnorodne uszkodzenia powodujące spadek ich przydatności. W takiej sytuacji wręcz wymagane jest ich oddanie do utylizacji.

śr. ocena 0 / głosów 0