Sól techniczna stosowana do regeneracji wymienników jonitowych zmiękczających wodę

Sól techniczna składa się z 99,5% z chlorku sodu. Tak wysoki stopień jednorodnego materiału jest możliwy do uzyskania dzięki specjalnej metodzie warzenia soli wydobywanej ze złóż podziemnych. W następnych etapach sól ta jest poddawana prasowaniu pod naciskiem 10 ton oraz formowana w białe tabletki o grubości 11-14 mm i średnicy 20-25 mm. Dzięki swoim właściwościom oraz całkowitym brakiem niebezpieczeństwa występowania złogów solnych, czy też zanieczyszczenia elementów, do których jest dodawana, sól ta jest chętnie wykorzystywana do regeneracji wymienników jonitowych zmiękczających wodę. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

sól w tabletkach

Sól techniczna – zalety przy stosowaniu do regeneracji wymienników jonitowych

Wymienniki jonitowe to urządzenia służące do demineralizacji wody. Wytwarzają zdemineralizowaną wodę dzięki zastosowaniu technologii wymiany jonowej. Jak każde urządzenia wykorzystujące wodę, wymienniki jonitowe również zmagają się z problemem twardej wody. W tym celu stosuje się właśnie sól tabletkową.

Sól techniczna dzięki swoim właściwościom gwarantuje świetną i bezproblemową pracę urządzeń. Jest ona wytworzona w 99,5 % z pełnowartościowej soli spożywczej, dzięki czemu nie zawiera praktycznie żadnych innych związków mineralnych. Zjawisko występowania  złogów solnych oraz zanieczyszczenia elementów stacji zmiękczających wodę praktycznie nie występuje.

Zastosowanie czystej soli tabletkowej to również gwarancja dokładnego czyszczenia złóż jonowymiennych podczas regeneracji oraz brak odkładania się zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że prawidłowa praca tego zmiękczacza jest uwarunkowana zasypaniem zbiornika solanki w połowie solą.

Żywica jonowymienna posiada trwale przyłączone jony ujemne, przyciągające jony naładowane dodatnio. Są nimi m.in. jony sodu. Jednak nie przywiązują się one tak silnie do żywicy i łatwo ulegają wymianie na jony magnezu, czy też wapnia znajdujące się w wodzie, która przepływa przez filtr. Właśnie one odpowiadają za osadzania się kamienia w różnych instalacjach i urządzeniach. W tym miejscu z pomocą przychodzi sól tabletkowa.

Dlaczego warto stosować sól techniczną?

Sól techniczna znacznie ułatwia regenerację urządzeń i zmiękczenie wody. Dzięki wysokiej czystości chemicznej daje gwarancję braku występowania złogów solnych oraz zanieczyszczeń. Warto stosować sól techniczną do regeneracji urządzeń, które wykorzystują do pracy wodę.

Jak mówi pracownik firmy Global Concepts 2000 Polska oferującej sprzedaż soli technicznej do regeneracji wymienników jonitowych: Aby urządzenia zachowały swoją skuteczność, co jakiś czas należy je zregenerować – przepłukać solanką. Wymyje ona jony wapnia i magnezu oraz zastąpi na nowo jonami sodu. Właśnie do tego niezbędna jest sól tabletkowa. Dzięki swojej czystości chemicznej stwarza całkowitą gwarancję braku występowania złogów soli oraz zanieczyszczeń na elementach urządzeń.

Decydując się na regenerację wymienników jonitowych solą techniczną, zaleca się dokonanie zakupu jedynie u sprawdzonych firm oferujących sprzedaż. Tabletki posiadające odpowiednie certyfikaty, zgodne z normami to gwarancja udanej transakcji.

śr. ocena 0 / głosów 0