Rodzaje gazów technicznych

Gazy techniczne sprzedawane są w skroplonej postaci w specjalnych butlach. Używa się ich często w przemyśle spożywczym, np. do wytwarzania napojów gazowanych, przemyśle hutniczym przy procesach spawalniczych, w produkcji paliwa do samochodów, medycynie, a nawet badaniach naukowych. W tym artykule dowiesz się, jakie gazy techniczne zaliczamy do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych.

Butle z gazem technicznym

Gazy techniczne i ich podział

Gazy techniczne przechowuje się w skroplonej postaci, w butlach pod wysokim ciśnieniem. Są one produkowane na dużą skalę i wykorzystuje się je w trakcie różnych procesów produkcyjnych.

Gazy czyste oraz przygotowane mieszanki gazowe są wykorzystywane w wielu procesach technologicznych – zaczynając od branży związanej z produkcją i przetwarzaniem żywności, a na spawalnictwie, czy obróbce metali kończąc – zauważa nasz specjalista reprezentujący firmę Kamino, która dostarcza gazy czyste, mieszanki gazowe oraz posiada własną napełnialnię gazów.

Częstym sposobem wykorzystywania gazów technicznych są też próby szczelności różnego rodzaju instalacji ciśnieniowych. Omawiając gazy techniczne, można podzielić je na kilka kategorii, wśród których wyróżniamy:

 • gazy spożywcze,
 • gazy sprężone, wykorzystywane w przemyśle i różnego rodzaju usługach,
 • gazy ciekłe,
 • gazy palne, czyli te używane do podtrzymywania płomienia w procesach przemysłowych, jak i te dostarczające ciepło oraz służące do obróbki termicznej w gastronomii i gospodarstwach domowych.

Najważniejsze rodzaje gazów technicznych

Oto kilka z najpopularniejszych gazów technicznych, z którymi stykamy się na co dzień:

 • Acetylen – to gaz o niemal nieuchwytnym zapachu. Jest on podatny na wybuchy, do których najczęściej dochodzi poprzez zmieszanie się z powietrzem atmosferycznym. Stosuje się go głównie, jako paliwo do lamp acetylenowych i w przemyśle chemicznym. Bierze on także udział w produkcji tworzyw sztucznych.
 • Hel – bezwonny i bez smaku. Wykorzystywany jest w obróbce metali, w przemyśle chemicznym, elektronice i medycynie. Dodawany jest również do mieszanki oddechowej stosowanej przez nurków. Jest to bardzo popularny gaz techniczny do wypełniania balonów.
 • Tlen jest otrzymywany w procesie rektyfikacji skroplonego powietrza oraz w procesie elektrolizy wody. Wykorzystywany jest do spawania i cięcia metali, a także do celów leczniczych i ratowniczych.
 • Azot jest używany, jako surowiec do syntezy amoniaku. Jest stosowany także, jako gaz obojętny do wytwarzania atmosfery ochronnej. W formie ciekłej azot jest używany, jako środek chłodzący.
 • Propan – ma on większą wagę od powietrza, nie ma zapachu, ani koloru oraz nie rozpuszcza się w wodzie. Bardzo znanym jego wykorzystaniem jest paliwo do zasilania samochodów oraz kuchenek gazowych. Uzyskuje się go w procesie destylacji ropy naftowej i miesza z innym gazem – butanem, aby uzyskać formę zdatną do wykorzystania.
 • Dwutlenek węgla jest stosowany w chłodnictwie do utrzymywania niskich temperatur, w przemyśle spożywczym – do produkcji napojów gazowanych oraz w gaśnicach przeciwpożarowych.
 • Argon – to gaz bezbarwny, bezwonny i cięższy od powietrza atmosferycznego. Znajduje zastosowanie, np. w produkcji żarówek czy do zabezpieczania dysków twardych komputerów przed zużyciem.
śr. ocena 0 / głosów 0