Przenośniki pneumatyczne stosowane na halach produkcyjnych

Wewnętrzny transport w zakładach produkcyjnych można porównać do układu krwionośnego żywego organizmu. Wszelkie zakłócenia w jego działaniu będą skutkowały mniejszą wydajnością, a w skrajnych przypadkach nawet zatrzymaniem całej produkcji, co oczywiście będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy. Transport w takiej najbardziej ogólnej klasyfikacji możemy podzielić na dwie grupy: gabarytowy i masowy. Nasz dzisiejszy artykuł dotyczy tego drugiego, a w szczególności materiałów sypkich.

Przenośnik mąki na produkcji

Organizacja transportu materiałów sypkich – na co należy zwrócić uwagę?

Przyjmijmy, że pojęciem „materiały sypkie” na użytek naszego tekstu będziemy określali wszelkie substancje proszkowe, takie jak np. mąka, popioły, pył węglowy, gips, sorbenty oraz materiały ziarniste o małej gramaturze, jak np. różnego rodzaju granulaty.

Problem transportu materiałów sypkich dotyczy w głównej mierze przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego, a także laboratoriów badawczych. Rzecz w tym, że musi on tak zostać zorganizowany, aby w halach produkcyjnych nie dochodziło do nadmiernego pylenia. Jeśli tylko ktoś wyobrazi sobie to, co się dzieje przy zwykłym odmierzaniu mąki w kuchni,  ten zrozumie, jakie trudności trzeba tutaj pokonać. Oczywiście rozwiązanie tego problemu dawno temu już znaleziono, a jest nim transport pneumatyczny. O zastosowaniu przenośników i innych urządzeń pneumatycznych w halach produkcyjnych opowiadali nam specjaliści z firmy POOLMAR z Warszawy specjalizującej się w sprzedaży takiego właśnie oprzyrządowania oraz różnych urządzeń czyszczących, takich jak odkurzacze przemysłoweautomaty zamiatającemyjki ciśnieniowepolerki do podłóg i inne.

Zalety transportu pneumatycznego

Nie będziemy tutaj zagłębiali się nadmiernie w techniczne szczegóły tyczące organizacji transportu pneumatycznego w halach produkcyjnych, koncentrując się bardziej na jego ogólnej charakterystyce. Wiadomo, że główną rolę w takich systemach odgrywa powietrze, które jest nośnikiem materiałów sypkich. Jego ruch wymuszany jest sprężarkami lub kompresorami albo jakimiś jednostkami zasysającymi. Powietrze wraz z unoszonym przez siebie materiałem porusza się  wewnątrz zamkniętej instalacji utworzonej z rur, różnego rodzaju złączekszybkozłączekzwrotniczaworów pneumatycznych i tak dalej. Co jest najważniejsze w wykorzystywaniu przenośników pneumatycznych? Ano to właśnie, że transportowany materiał porusza się tutaj w obiegu zamkniętym, co oznacza, że dociera on od miejsca zmagazynowania na linię produkcyjną albo z maszyny produkcyjnej do magazynu, bez pylenia po drodze. Nietrudno jest wyobrazić, co by się działo, gdyby materiały sypkie przesyłano przenośnikami taśmowymi; każdy większy podmuch wzniecałby tumany pyłu.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje transportu pneumatycznego: nadciśnieniowy i podciśnieniowy; wybór tego czy innego systemu zależy od konkretnych potrzeb technologicznych. Takim kompletnym produkcyjnym przenośnikiem pneumatycznym jest na przykład w pełni zautomatyzowany i sterowany centralnie przy pomocy urządzeń cyfrowych system firmy RGS Impianti.

śr. ocena 0 / głosów 0