Outsourcing usług logistycznych

Outsourcing stwarza dla przedsiębiorstwa możliwość koncentracji na podstawowych obszarach jego działalności, a co za tym idzie skutecznego budowania pozycji firmy na rynku. Stąd coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z doradztwa firm zewnętrznych. Także w zakresie outsourcingu usług logistycznych. Na czym dokładnie polega ten proces? Jak wygląda doradztwo logistyczne w praktyce?

Istota outsourcingu logistycznego

Jak twierdzi polski ekonomista Michał Trocki, ogólna istota outsourcingu logistycznego wynika z przeświadczenia, że najlepsze efekty osiąga się poprzez koncentrację na działalności kluczowej, podczas gdy pozostałe czynności powierza się firmom zewnętrznym, specjalizującym się w konkretnej dziedzinie.

Outsourcing usług może obejmować różne obszary działalności firmy oraz przyjmować różne formy. W zakres outsourcingu logistycznego więc prócz zlecania firmom zewnętrznym np. usług, związanych ściśle z transportem, wchodzi również doradztwo logistyczne. Na czym polega taka usługa?

Outsourcing logistyczny – doradztwo

Doradztwo logistyczne stanowi usługę, która jest oferowana przez specjalizujące się w tej dziedzinie firmy zewnętrzne. Może ona obejmować takie obszary działalności firmy jak: zapasy i zakupy, systemy logistyczne, dystrybucja oraz zarządzanie operacjami logistycznymi.

Wykonanie projektu systemu logistycznego wymaga profesjonalnego i rzetelnego podejścia, dokładnego zaplanowania kolejnych sekwencji zdarzeń. Każdy krok, zakup inwestycyjny czy procedura postępowania bezpośrednio wpływa na koszt oraz sprawność funkcjonowania operacyjnego przedsiębiorstwa. Dlatego warto w tym procesie skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy doradczej.

Analiza logistyczna

Po pierwsze specjaliści w ramach doradztwa logistycznego, mogą dokonać dokładnej analizy logistycznej naszego przedsiębiorstwa oraz jego rzeczywistych potrzeb. Następnie zaś, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy, wykonać profesjonalny projekt całego systemu logistycznego lub wskazanego przez nas obszaru. W praktyce usługa ta może dotyczyć np. zaprojektowania układu funkcjonalnego oraz wyposażenia technicznego magazynu, wsparcia w nabywaniu usług logistycznych czy zaprojektowania procesu transportowego. Co przedsiębiorstwo może zyskać? Z pewnością gwarancję efektywnego wdrożenia planowanych działań wedle projektu, który jest ściśle dopasowany do naszych potrzeb. Cały proces zaś opisany zostanie w odpowiedniej i dostępnej dla nas dokumentacji.

Zapasy i zakupy

Doradztwo logistyczne w ramach usług outsourcingu może również skutecznie pomóc nam w obszarze zapasów i zakupów. Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest bowiem identyfikacja czynników wpływających na tworzenie nadmiernych zapasów w firmie, a następnie podejmowanie działań, mających na celu zredukowanie lub wyeliminowanie tych zjawisk. Do czynników tych należą m.in.: niepewność dostaw, wahania popytu, niska jakość prognozy popytu, specyfika procesu produkcyjnego czy przyjęcie zbyt wysokiego Poziomu Obsługi Klienta.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia konsultantów firm doradczych, zapewniamy naszemu przedsiębiorstwu skuteczną walkę z przyczynami nadmiernych zapasów, a w dalszej kolejności z negatywnymi skutkami takiego stanu rzeczy. W ten sposób możemy z powodzeniem zredukować koszty, związane z zakupami oraz zapasami w naszym przedsiębiorstwie.

Sieć dystrybucji

Usługa doradztwa logistycznego obejmuje także optymalizację sieci dystrybucji. Na czym z kolei polega ta usługa?

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy doradczo-analitycznej Audytel, która specjalizuje się w działaniach, mających na celu poprawę efektywności systemów logistycznych:

Utrzymywany przez firmy model dystrybucji podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Zmiany te zaś wiążą się z kosztami. Rzetelna prognoza kosztów stanowi zatem dla nich ogromne wyzwanie. Błąd na tym etapie skutkuje bardzo dużymi problemami z budżetem i realizacją przyszłych inwestycji. Może mieć również wpływ na realizację długofalowej strategii firmy. Dlatego formułujemy prognozy kosztów dla różnych wariantów zmian w sieci dystrybucji w nadchodzących latach przy zachowaniu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw na wymaganym poziomie. Materiał stanowi wsparcie zarówno przy budowaniu strategii rozwoju firmy jak i podejmowania decyzji o jej korekcie. Usługa taka oparta jest na dokładnej analizie rzeczywistych potrzeb firmy oraz planów strategicznych. Klient otrzymuje analizę kosztów i korzyści zmian w sieci dystrybucji, której uzupełnieniem jest analiza wpływu zmian na biznes oraz analiza ryzyk wraz z metodami ich zapobiegania.

Zarządzanie operacjami

Kolejną usługę z zakresu doradztwa logistycznego stanowi pomoc przy zarządzaniu operacjami. Polega ona głównie na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: jak osiągnąć więcej przy tych samych zasobach? Profesjonalna firma doradcza, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa klienta, poddaje badaniu procesy operacyjne pod kątem funkcjonalności i bezpieczeństwa, gdyż przekłada się to bezpośrednio na możliwości zmniejszenia kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie.

Co możemy zyskać? Otóż korzyści jest wiele, a pośród nich m.in.: wyraźna redukcja kosztów operacyjnych, minimalizacja nakładów oraz gwarancja efektywnego wdrożenia zmian.

Podsumowując – korzystając z usług zewnętrznych firm doradczych, możemy usprawnić funkcjonowanie firmy unikając kosztownej metody prób i błędów. Wykorzystując doświadczenie konsultantów unikamy otwierania już otwartych drzwi, a co za tym idzie mniejszym nakładem zoptymalizować koszty naszej działalności. To zaś pomoże nam w osiągnięciu naczelnego celu, jakim jest sukces przedsiębiorstwa na rynku.

śr. ocena 5 / głosów 5