Monter konstrukcji stalowych – charakterystyka profesji

Jednym z podstawowych zawodów w branży budowniczej jest monter, czyli osoba odpowiedzialna za konstrukcje. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie wszystkich elementów metalowych lub aluminiowych, które następnie będą montowane w danej inwestycji. Monter konstrukcji stalowych dzięki swoim uprawnieniom oraz doświadczeniu ma możliwość wykonywania wielu różnych modeli konstrukcji z zastosowaniem metalu, czy aluminium. Monter konstrukcji stalowych – […]

monter konstrukcji stalowych

Jednym z podstawowych zawodów w branży budowniczej jest monter, czyli osoba odpowiedzialna za konstrukcje. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie wszystkich elementów metalowych lub aluminiowych, które następnie będą montowane w danej inwestycji. Monter konstrukcji stalowych dzięki swoim uprawnieniom oraz doświadczeniu ma możliwość wykonywania wielu różnych modeli konstrukcji z zastosowaniem metalu, czy aluminium.

Monter konstrukcji stalowych – czym dokładnie się zajmuje?

Do głównych zadań montera konstrukcji stalowych należy – jak sama nazwa zawodu wskazuje – wykonanie odpowiedniego montażu, zabezpieczenia oraz konserwacji stworzonej przez niego konstrukcji. Od specjalisty wymaga się również prawidłowego wykorzystania narzędzi oraz urządzeń, jak i przeprowadzania kontroli ich stanu. Jego zadaniem jest:

 • zachowanie zasad technologicznych,
 • przestrzeganie norm jakościowych,
 • wstępna ocena wykonanej pracy.

Podczas pracy, monter konstrukcji stalowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi wykonuje czynności takie jak:

 • podwieszanie,
 • spawanie,
 • przycinanie,
 • mierzenie,
 • uszczelnianie,
 • zgrzewanie.

Wymagania, jakie musi spełnić monter konstrukcji stalowych

W przypadku każdego montera od konstrukcji stalowych lub aluminiowych wymaga się ukończenia szkoły minimum technicznej z ukierunkowaniem na wykształcenie w zakresie tworzenia konstrukcji stalowych. Istotne jest również, aby każdy z monterów posiadał odpowiednie przeszkolenie – tak zwane praktyki – w budowaniu konstrukcji stalowych. Od fachowców – w zależności od charakteru wykonywanych prac – wymaga się posiadania odpowiednich uprawnień spawalniczych, jak również przeszkolenia na wybranych urządzeniach, maszynach czy sprzęcie technicznym. Specjalista z firmy Wenmont Poland Sp. z o.o. Sp. k. zauważa: Im więcej dodatkowych kursów dany pracownik posiada, tym w szerszym zakresie prac może brać czynny udział.

Do obowiązków montera konstrukcji stalowych zalicza się między innymi:

 • wykonanie wyceny sytuacji technicznej miejsca, w którym powstać ma konstrukcja,
 • odpowiednie przygotowanie niezbędnych narzędzi oraz sprzętu potrzebnego do wykonania konstrukcji,
 • prace związane z budową właściwej konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
 • przeprowadzanie kontroli jakościowej wykonanej części konstrukcji,
 • wykonanie obmiaru, jak również odbiór konstrukcji,
 • przeprowadzenie demontażu konstrukcji stalowej,
 • przeprowadzenie szczegółowego rozliczenia po wykonanej pracy, które uwzględnia przede wszystkim materiał, jaki został wykorzystany na jej stworzenie.

Monter konstrukcji stalowych – czy ten zawód się opłaca?

Rozpoczęcie pracy na stanowisku montera konstrukcji stalowych wbrew pozorom nie jest łatwe. Od kandydata na to stanowisko wymaga się przede wszystkim posiadania odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień do pracy z urządzeniami wykorzystywanymi w pracy z konstrukcjami. Mile widziane jest posiadanie przynajmniej częściowego doświadczenia, jakie można nabyć na praktykach. Na specjaliście spoczywa także ogromna odpowiedzialność za wykonaną pracę i bezpieczeństwo powstałej konstrukcji. Niemniej jednak jest to dobrze płatny zawód.

śr. ocena 5 / głosów 1