Kto może zdobyć uprawnienia energetyczne Grupy 2?

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci, urządzeń oraz instalacji energetycznych, muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne, wydawane przez komisje kwalifikacyjne. Należy jednak pamiętać, że są one pogrupowane ze względu na rodzaje. W naszym artykule charakteryzujemy uprawnienia energetyczne Grupy 2, która obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Urządzenia obsługiwane przez pracowników z uprawnieniami energetycznymi Grupy 2

Pracownicy, którzy specjalizują się w eksploatacji lub dozorze urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, są zobowiązani do posiadania uprawnień energetycznych Grupy 2. Dzięki nim mogą również przeprowadzać remonty, montaże i działania kontrolno-pomiarowe dla wszelkich urządzeń, które przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło. Należą do nich m.in.:

  • kotły parowe i wodne – na paliwa stałe, płynne i gazowe,
  • sieci i instalacje cieplne,
  • wymienniki ciepła,
  • piece przemysłowe,
  • turbiny parowe i wodne,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze.

Komu potrzebne są uprawnienia energetyczne Grupy 2 i gdzie można je zdobyć?

Uprawnienia energetyczne Grupy 2 są przyznawane przez komisję państwową, która weryfikuje uczestników na podstawie wiedzy i umiejętności zarówno zdobytych podczas szkoleń, jak i w toku dotychczasowych doświadczeń. Szkolenie mogą odbyć osoby, które marzą o zdobyciu niezbędnych kwalifikacji oraz pracownicy, chcący przedłużyć posiadane uprawnienia. Wśród osób, którym niezbędne są tego typu uprawnienia, można wymienić: palaczy, serwisantów, instalatorów oraz monterów kotłów, ale również pracowników elektrowni i elektrociepłowni, w których znajdują się wymienione wcześniej, specjalistyczne urządzenia.

Szkolenia oraz egzaminy na uprawnienia energetyczne Grupy 2 są organizowane przez wiele firm w Polsce, m.in. przez Galileum. Jedynymi wymaganiami, stawianymi kandydatom, są: pełnoletniość oraz minimum podstawowe wykształcenie. W ramach szkolenia uczestnikom kursu przedstawiane są wiadomości z zakresu:

  • prawa energetycznego,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • budowy i eksploatacji urządzeń, które wytwarzają, przesyłają i zużywają ciepło, a także innych urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci oraz instalacji elektroenergetycznych.

Czas trwania szkolenia dla pojedynczych osób (nabór otwarty) wynosi 6 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie stosownych uprawnień, ważnych przez 5 lat.

śr. ocena 5 / głosów 5